De Europese Ster nr. 846

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Europese Commissie investeert meer dan € 220 miljoen in groene en koolstofarme projecten

Een investeringspakket van in totaal € 222,7 miljoen uit de Europese begroting is goedgekeurd door de Europese Commissie. De investeringen zullen bijdragen aan de overgang naar een duurzame en koolstofarme…

Lees meer

Grenseffecten van beleid en regelgeving nader onderzocht

Om het werken en ondernemen over de grens makkelijker te maken, worden er tal van initiatieven ontplooid. Deze initiatieven worden ontplooid om werkgelegenheid in de grensstreek een impuls te geven….

Lees meer

Vooruitgang in onderwijs en opleiding in Europa

Op 7 november publiceerde de Europese Commissie de jaarlijkse ‘Onderwijs- en opleidingsmonitor’. Met deze monitor analyseert de Commissie de onderwijssystemen van de lidstaten, en peilt zij in hoeverre deze stelsels voldoen…

Lees meer

Najaarprognose: Commissie voorspelt bescheiden groei Eurozone

De Europese Commissie voorspelt een groei van 1.5 % bruto binnenlands product (bbp) in 2017. De groei zal, zo verwacht de Commissie, in een matig tempo voortgaan. Reden voor het…

Lees meer

Drie nieuwe Specialisatie Platforms voor onderzoek en innovatie opgericht

In het kader van RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations) zijn drie nieuwe thematische platforms voor onderzoek en innovatie opgericht. Deze Slimme Specialisatie Platforms voorzien Europese lidstaten en…

Lees meer

Terugblik Landelijk Staatssteunnetwerk

Op vrijdag 4 november heeft de vierde editie van de jaarlijkse bijeenkomst van het Landelijk Staatssteunnetwerk plaatsgevonden. Ditmaal was de bijeenkomst in het Kamerlingh Onnes gebouw van  de Universiteit van…

Lees meer

Toepassing gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’

1. Introductie Aanbestedende diensten kunnen bij een aanbestedingsprocedure kiezen om het gunningscriterium van de economisch meest voordelige inschrijving (emvi) toe te passen. Het Hof van Justitie (Hof) heeft zich in…

Lees meer

Wat zijn de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdende zorg?

Antwoord IN het kort:  Ja er is sprake van een toenemende grensoverschrijdende zorg. Het stimuleren van de toename van grensoverschrijdende zorg is iets waar gemeenten of andere regionale overheden een…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]