De Europese Ster nr. 848

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Kansen voor Nederlandse grensregio’s bij wegnemen barrières

Op 23 november 2016 verscheen het rapport ‘De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen’ van het Centraal Planbureau. Hieruit blijkt dat de Nederlandse grensregio in potentie meer werkgelegenheid…

Lees meer

Europees energie efficiëntie fonds biedt hulp bij financieringsaanvraag

Het Europees energie efficiëntie fonds (EEEF) heeft een technische assistentie faciliteit geopend. Provincies, gemeenten en andere publieke autoriteiten kunnen t/m 23 december 2016 via het EEEF deze technische assistentie aanvragen….

Lees meer

High Level Group doet aanbevelingen omtrent ‘gold-plating’

Tijdens de vierde bijeenkomt van de ‘High Level Group monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds’ (HLG) op 21 juni 2016 heeft de expertgroep de belemmeringen van gold-plating binnen de…

Lees meer

Commissie zet volgende stappen voor duurzaam Europa

Op 22 november 2016 heeft de Europese Commissie uiteengezet hoe zij duurzame ontwikkeling in Europa en de rest van de wereld wil bewerkstelligen. “Voor de toekomst van onze kinderen en…

Lees meer

Wanneer toegang tot milieudocumenten?

Het Europese Hof van Justitie heeft zich in twee zaken uitgesproken over het recht op toegang tot milieu-documenten. Welke informatie valt onder het begrip ‘informatie over emissies in het milieu’…

Lees meer

Luchtkwaliteit moet beter: nieuwe normen voor belangrijkste vervuilers

Het Europees Parlement heeft op 23 november 2016 tijdens de plenaire sessie in Straatsburg officieel ingestemd met de Commissievoorstellen voor de aanscherping van nationale uitstootplafonds. In juli 2016 bereikten de…

Lees meer

Bijeenkomst over de toekomst EU-fondsen na 2020

“Nederlandse provincies zetten in op een sterk, regionaal investeringsbeleid na 2020”. Dit was de centrale boodschap die, namens het IPO, werd ingebracht tijdens de Europese stakeholdersvergadering over de Toekomst van…

Lees meer

Moeten financiële en bancaire diensten worden aanbesteed?

Antwoord in het kort: Bancaire leningen hoeven onder de (nieuwe) aanbestedingsrichtlijn 2014/24 niet te worden aanbesteed. Dit is verduidelijkt ten opzichte van het voormalige regime in aanbestedingsrichtlijn 2004/18. In artikel…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]