De Europese Ster nr. 850

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

EU Vogel- en Habitatrichtlijnen blijven van kracht

De Europese vogel- en habitatrichtlijnen (VHR) blijven onveranderd van kracht, zo concludeert de Europese Commissie op basis van een grondige evaluatie. Beide richtlijnen vormen de basis van het Natura 2000…

Lees meer

De Transparancy Aid Module door decentrale overheden toegepast

Sinds juli 2016 is er een transparantieverplichting voor decentrale overheden die staatssteun verlenen op basis van de groepsvrijstellingsverordeningen. De benodigde gegevens moeten binnen zes maanden vanaf de datum van de…

Lees meer

Europese regio’s voor uitbreiding Europees investeringsplan

Steden en regio’s zijn het eens met het voorstel van de Europese Commissie om de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) te verlengen en de werkingssfeer ervan…

Lees meer

Overeenkomst gesloten omtrent Duitse snelwegentol

De Duitse Bondsminister Alexander Dobrindt van Verkeer en EU-commissaris Violeta Bulc van Vervoer zijn samen tot een overeenkomst gekomen betreffende tol voor personenauto’s in Duitsland. In de overeenkomst zijn de…

Lees meer

Publieke consultatie Europese standaardformulieren bij aanbesteden

De Europese Commissie heeft een publieke consultatieronde aangekondigd met betrekking tot het vernieuwen van de Europese standaardformulieren voor het bekendmaken van aankondigingen bij aanbestedingen. De Commissie heeft 21 wijzigingen voorgesteld…

Lees meer

25 jaar Verdrag van Maastricht: tijd om vertrouwen terug te winnen

Europese leiders van nu, de leiders van toen en een groot aantal studenten uit diverse lidstaten kwamen op vrijdag 9 december 2016 bijeen ter ere van het 25 jarig bestaan…

Lees meer

Overijsselse gedeputeerde Erik Lievers benoemd tot rapporteur energie-efficiëntie

Gedeputeerde van de provincie Overijssel, Erik Lievers is benoemd tot rapporteur op het onderwerp energie-efficiëntie voor het Comité van de Regio’s. De nadruk van het rapporteurschap zal liggen op de…

Lees meer

Vallen culturele instellingen onder de EU-richtlijn en de Wet hergebruik overheidsinformatie?

Antwoord in het kort: Ja, de Commissie heeft de reikwijdte van de Europese richtlijn voor hergebruik overheidsinformatie (2003/98/EG) bij de herziening in 2013 uitgebreid met archieven, (universiteits-)bibliotheken en musea. Deze uitbreiding…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]