De Europese Ster nr. 853

Welke Europese verplichtingen gelden bij elektronisch aanbesteden?

Antwoord in het kort: Elektronisch aanbesteden vergroot de mogelijkheden voor ondernemers om deel te nemen aan (online) aanbestedingsprocedures in de hele interne markt. Richtlijn 2014/24 helpt  lidstaten om de verandering…

Lees meer