De Europese Ster nr. 855

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Investeringsplatform moet circulaire economie stimuleren

Op 26 januari 2017 bracht de Europese Commissie verslag uit over de voortgang van het pakket circulaire economie. De Commissie kondigde aan samen te gaan werken met de Europese Investeringsbank…

Lees meer

Nederlands voorzitterschap Benelux 2017 en grensoverschrijdende samenwerking

Nederland is voor het jaar 2017 voorzitter van de Benelux en heeft verscheidende grensoverschrijdende problemen op haar agenda staan. Prioriteiten zijn het bevorderen van de duurzame economische groei en veiligheid…

Lees meer

EU2020: energie- en klimaatdoelstellingen bijna gehaald?

De Europese Unie is goed op weg om de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 te behalen. Dit blijkt uit het tweede verslag van de Commissie over de stand van de…

Lees meer

Commissie vraagt input voor toekomst EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De Europese Commissie heeft op 2 februari 2017 het startsein gegeven voor een publieke consultatie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het doel van deze consultatie is input…

Lees meer

Nieuwe notitie Europa decentraal over het aanbesteden van e-depots

Als gemeente, provincie of waterschap kunt u uw informatie digitaliseren in een digitaal archiefdepot, ook wel een e-depot genoemd. Kenniscentrum Europa decentraal heeft een nieuwe notitie uitgebracht over het aanbestedingsrechtelijke…

Lees meer

Aan de slag met concrete acties voor betere grensregio’s

Alle informatie over grensoverschrijdende samenwerking moet op één (online) plek te vinden zijn. Arbeidsbemiddelingsorganisaties aan beide zijden van de grens moeten structureel samenwerken. Een snellere bereikbaarheid van werk- of stageplaats…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]