De Europese Ster nr. 856

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Nederlandse lucht- en waterkwaliteit niet in lijn met EU-milieuregels

Op maandag 6 februari 2017 presenteerde de Europese Commissie een eerste evaluatierapport over de uitvoering van Europees milieubeleid. De belangrijkste uitdaging voor Nederland is het verbeteren van de water- en luchtkwaliteit….

Lees meer

Fors meer budget voor onderzoek- en innovatiefonds Horizon2020

“Excellente kennis in Europa mag niet verloren gaan als gevolg van te weinig budget. Baanbrekende innovaties komen niet uit de lucht vallen. Het budget voor de opvolger van Horizon 2020…

Lees meer

High Level Group reageert op opinies REFIT-Platform

Eind januari is de High Level Group van de Europese Commissie samengekomen om onder andere de REFIT opinies en de toekomst van ESI (structuurfondsen) te bespreken. De uitkomsten hiervan kunnen…

Lees meer

Regio’s en steden leiden weg naar slimmer en duurzaam Europa

De EU zet stappen op weg naar meer duurzame groei, een succesvolle energietransitie en het nakomen van gemaakte klimaatafspraken. In dit proces moeten steeds slimmere regio’s en steden voorop lopen….

Lees meer

Reactietermijn richtlijnen interpretatie AVG verlengd

Per 25 mei 2018 moet de Algemene verordening gegevensbescherming toegepast worden. De Wet bescherming persoonsgegevens zal dan komen te vervallen. Er is vanaf dan één verordening geldig in de gehele…

Lees meer

Tijdstip van de verjaringstermijn voor de vervolging bij Europese subsidies

Bij onrechtmatigheden binnen Europese subsidies kunnen administratieve maatregelen of sancties worden doorgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat niet-subsidiabele bedragen niet worden uitgekeerd of moeten worden terugbetaald. In het onderhavige arrest…

Lees meer

Aan welke criteria moet voldaan worden om gebruik te kunnen maken van EFSI?

Antwoord in het kort: Ja, uw provincie kan ook voor middelen uit EFSI in aanmerking komen. Het doel van EFSI is dat er door middel van gerichte investeringen structurele economische…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]