De Europese Ster nr. 857

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Kamerbrief harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

Op 15 februari heeft de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen rond de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen behandeld. Het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang. Vooruitlopend…

Lees meer

Gerechtshof: disproportionaliteit aanbestedingen jeugdzorg door gemeenten

De aanbestedingen in de jeugdzorg door de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag Braassem moeten opnieuw worden gedaan. Het Gerechtshof Den Haag bekrachtigde dit op 14 februari 2017 na…

Lees meer

Europese fondsen: sneller, eenvoudiger en dichter bij de burger

Sneller, eenvoudig en dichter bij de burger. Dit zijn de voornaamste conclusies van het evaluatierapport “Investeren in groei en banen – het maximaliseren van de bijdrage van de Europese Structuur-…

Lees meer

EU steden en regio’s akkoord over doeltreffend waterbeheer

Het Europees Comité van de Regio’s heeft het advies van de Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen, over doeltreffend waterbeheer en innovatieve oplossingen, unaniem goedgekeurd. Centrale aandachtspunten in dit advies zijn de…

Lees meer

Duitse steunmaatregel van € 300 miljoen voor laadpalen elektrische auto’s rechtmatig

De Europese Commissie heeft het voorstel van Duitsland om € 300 miljoen te investeren in laadpalen voor elektrische auto’s gehonoreerd. Volgens de Commissie is de steunmaatregel in overeenstemming met de…

Lees meer

Nederlandse provincies, Europese topregio’s voor de jeugd!

De provincies Utrecht en Noord-Holland behoren tot de beste regio’s voor de jeugd in Europa. Dit werd op 14 februari 2017 bekendgemaakt tijdens een prijsuitreiking in het Comité van de…

Lees meer

Staatssteunseminar op 7 maart bij het Expertisecentrum Europees Recht (ECER)

Op dinsdag 7 maart 2017 van 13:30 tot 17:00 uur vindt het seminar plaats over de EU-staatssteunregels en de recente ontwikkelingen op dit gebied. Het seminar wordt verzorgd door het Expertisecentrum…

Lees meer

Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?

Antwoord in het kort: Feedbackmechanismen worden op verschillende momenten in de Europese wet- en regelgevingscyclus ingezet. De verschillende instellingen van de EU gebruiken binnengekomen feedback om wet- en regelgeving te…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]