De Europese Ster nr. 858

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Beheer en financiering Natura 2000 moet beter

Volgens een nieuw rapport van de Europese Rekenkamer is verbetering op het gebied van beheer, de financiering en de monitoring van Natura 2000 noodzakelijk. Natura 2000 is het vlaggenschipprogramma voor…

Lees meer

VNG presenteert prioritaire Europese onderwerpen 2017

Het VNG-bestuur heeft in haar februarivergadering de lijst met Europese prioriteiten voor het jaar 2017 voor de Nederlandse gemeenten vastgesteld. De VNG maakte dit overzicht ook dit jaar weer aan…

Lees meer

Nieuw onderzoek toekomst detailhandel Benelux

De Benelux beslaat een regio van 28 miljoen consumenten. Daarbij is het inkomen per hoofd van de bevolking in elk van de drie landen hoger dan het Europese gemiddelde. Er…

Lees meer

Regio Utrecht opnieuw in top van Europa’s meest concurrerende regio’s

De regio Utrecht is opnieuw uitgeroepen tot een van de meest concurrerende regio’s in Europa. Volgens de Europese Commissie staat Utrecht op de gedeelde tweede plek in de Regional Competitiveness…

Lees meer

Wetgevingsvoorstel tot wijziging van de comitologieprocedure

De Commissie heeft op 14 februari 2017 een wetsvoorstel ingediend om de transparantie en de verantwoordingsplicht bij de tenuitvoerlegging van Europese wet- en regelgeving te versterken. Indien dit wetsvoorstel wordt…

Lees meer

Meer investeren in grensoverschrijdende spoor- en wegverbindingen

Lokale en regionale bestuurders roepen de EU-instellingen en nationale regeringen op meer te investeren in vervoersverbindingen in grensregio’s. Dit is van belang om de leef- en werkomstandigheden van Europese burgers…

Lees meer

Hoe is de sociale zekerheid geregeld in regio’s waar veel grensarbeiders werkzaam zijn?

Antwoord in het kort: Ja, er bestaat Europese regelgeving omtrent sociale zekerheid. Het is belangrijk om te weten in welk land de werknemer verzekerd is. Bij grensoverschrijdende samenwerking wordt dit…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]