De Europese Ster nr. 861

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Oproep decentrale overheden: meer investeren in duurzaamheid

De decentrale overheden slaan de handen ineen om de transitie naar een energieneutraal en klimaatbestending Nederland te versnellen. Provincies, gemeenten en waterschappen presenteren een gezamenlijke investeringsagenda waarin het nieuwe kabinet…

Lees meer

Circulaire economie: eerste lezing Europees Parlement herziening EU-afvalwetgeving

Op 14 maart 2017 heeft het Europees Parlement in eerste lezing van een gewone wetgevingsprocedure gestemd over vier wetgevingsvoorstellen die bestaande EU afvalwetgeving herzien. Deze voorstellen maken deel uit van…

Lees meer

Aandeel hernieuwbare energie in de EU op bijna 17 procent

Het aandeel hernieuwbare energie dat de EU is momenteel 16,7%. Elf lidstaten hebben de nationale doelstellingen al behaald. Nederland is niet een van deze elf lidstaten. Dit blijkt uit de…

Lees meer

Goedkeuring EU licentie glyfosaat stap dichterbij

Binnen de EU hoeft het bestrijdingsmiddel glyfosaat niet als kankerverwekkend geclassificeerd te worden. Dit concludeerde het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) op 15 maart op basis van hun onderzoeksresultaten. Er bestaat…

Lees meer

Efficiëntere rechtsbescherming bij aanbestedingen

De Europese Commissie heeft de Rechtsbeschermingsrichtlijn bij aanbestedingen geëvalueerd. De rechtsbeschermingsrichtlijn biedt op effectieve wijze bescherming aan ondernemers binnen het aanbestedingsrecht. Conclusie van de Commissie: de richtlijn wordt behouden in…

Lees meer

Europees Parlement: Duitse tolheffing schendt alsnog Europese non-discriminatieregels

Het Europees Parlement heeft in grote meerderheid besloten dat het Duitse nieuwe tolheffingssysteem tot discriminatie zal leiden en dus het EU non-discriminatie beginsel schendt. De Duitse regering heeft in januari…

Lees meer

Decentrale overheden moeten gegevens landbouw de-minimisverordening aanleveren

Onlangs heeft de Europese Commissie bij de lidstaten het verzoek neergelegd om informatie aan te leveren over de uitvoering van de landbouw-de-minimisverordening van de jaren 2013-2015. Wanneer decentrale overheden landbouw…

Lees meer

Ook een kerk kan een onderneming zijn

1. Introductie Decentrale overheden moeten op tal van terreinen rekening houden met het Europees staatssteunverbod. Op terreinen die aanvankelijk een niet-economisch karakter lijken te hebben, kan er toch sprake zijn…

Lees meer

Is een DAEB mogelijk voor een maatschappelijke instelling?

Antwoord in het kort: Ja, decentrale overheden kunnen bij het verlenen van steunmaatregelen, in dit geval aan ondernemingen in de zorgsector, veelal gebruik maken van de vrijstellingsmogelijkheden die gelden voor…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]