De Europese Ster nr. 862

Wat houdt het EU-actieplan voor een circulaire economie in?

Antwoord in het kort: Met het actieplan Maak de cirkel rond beoogt de Europese Commissie een transitie van de Europese interne markt naar een circulaire economie te bevorderen. Het actieplan…

Lees meer