De Europese Ster nr. 864

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Brexit: Parlement stelt sleutelvoorwaarden

Het Europees Parlement stelde woensdag 5 april 2017 sleutelvoorwaarden vast voor de onderhandelingen omtrent Brexit. In de resolutie worden de voor het Parlement belangrijkste voorwaarden voor een uittredingsovereenkomst tussen de…

Lees meer

Commissie verslag toont aan: cohesiebeleid meerwaarde voor EU-investeringsklimaat

Uit een op 31 maart 2017 gepubliceerde eerste evaluatie van het cohesiebeleid voor 2014-2020 blijkt de grote meerwaarde van Europese fondsen voor het investeringsklimaat in de EU. Vooral de ex-antevoorwaarden,…

Lees meer

Europarlementariërs uiten zorgen over Privacy Shield EU-VS

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin de leden hun bezorgdheid uiten over het Privacy Shield. Dit is een verdrag omtrent privacy tussen de Verenigde Staten en de Europese…

Lees meer

Herziening meerjarenbegroting EU: meer flexibiliteit

Het Europees Parlement heeft op 5 april ingestemd met een herziening van de meerjarenbegroting van de EU. Het Parlement wil dat er een einde komt aan de inflexibele lange-termijn begroting….

Lees meer

Opnieuw stampei over Duitse tolwegen

Na de Bondsdag keurt nu ook de Duitse Bondsraad de plannen tot het invoeren van tol op de snelwegen goed. Dit Duitse plan houdt in dat automobilisten vanaf 2019 tol…

Lees meer

Nieuw EU-fonds voor biodiversiteit

Een van de grootste uitdagingen bij het behoud van biodiversiteit is het verzekeren van voldoende financiering, die tegelijkertijd zorgt voor het optimaliseren van milieuvoordelen. In het huidige EU systeem van…

Lees meer

EU-beleid aangaande jeugdwerkloosheid maakt weinig verschil

In 2013 werd besloten te investeren in het menselijk kapitaal van de jonge Europeanen door de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Uit een verslag van de Europese Rekenkamer blijkt echter dat…

Lees meer

Sustainability Impact Assessment over TTIP

In opdracht van de Europese Commissie werd een Sustainability Impact Assessment (SIA) gedaan over het Transantlantic Trade & Investment Partnership tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De Commissie…

Lees meer

Waar dient de gemeente rekening mee te houden bij het instellen of uitbreiden van een milieuzone?

Antwoord in het kort: Gemeenten hebben de mogelijkheid om milieuzones in te stellen om zo de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Deze milieuzones zijn gebaseerd op algemeen geldende Europese…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]