De Europese Ster nr. 865

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Save the date: 6 juni Congres: Nog een jaar te gaan – de Algemene verordening gegevensbescherming

Het lijkt misschien nog ver van uw bed, maar u heeft nog ongeveer een jaar. Vanaf 25 mei 2018 moeten naast bedrijven ook gemeenten, provincies en waterschappen zich aan de…

Lees meer

Alle twaalf partnerschappen Urban Agenda EU gerealiseerd

De laatste vier partnerschappen binnen de Urban Agenda voor de Europese Unie (UAEU) hebben groen licht gekregen, in totaal zijn er nu twaalf partnerschappen. De twaalf partnerschappen die werden voorzien in…

Lees meer

Hergebruik van afvalwater onderwerp van eerste Europese innovatiedeal

Op vrijdag 7 april heeft de Europese Commissie in samenwerking met 10 partners, waaronder nationale en regionale overheden, universiteiten en kennisinstellingen, de eerste EU innovatiedeal ondertekend. Hiermee worden concrete stappen…

Lees meer

Privacy: AP biedt stappenplan voorbereiding AVG

Op 25 mei 2018 moeten gemeenten, provincies en waterschappen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toepassen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft tien stappen benoemd die decentrale overheden en andere organisaties kunnen…

Lees meer

Europees Parlement pleit voor ambitieuze aanpak voedselverspilling

De milieucommissie in het Europees Parlement (ENVI) heeft maatregelen voorgesteld om voedselverspilling in de EU te halveren in 2030. Per jaar wordt 88 miljoen ton voedsel verspild. Europarlementariërs roepen de…

Lees meer

Comité van de Regio’s: nieuw rapport over voortgang EGTS

Het overkoepelende samenwerkingsverband voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking, de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS), wordt alsmaar gevarieerder in locatie, betrokken actoren en behandelde onderwerpen. Dit blijkt uit het…

Lees meer

Timmermans kondigt evaluatie en mogelijke herziening Europees burgerinitiatief aan

Vijf jaar na de lancering van het Europees burgerinitiatief (EBI) heeft de Europese Commissie besloten de EBI-regelgeving te evalueren en mogelijk te herzien. Eerder gaf het REFIT Platform al aan…

Lees meer

Is het aanbestedingsrecht van toepassing op een dienstverlenings­overeenkomst tussen gemeenten in het kader van de Participatiewet?

Antwoord in het kort: Het verstrekken van een opdracht door een (samenwerkingsverband van) gemeente(n) aan een andere gemeente kan een overheidsopdracht betreffen die (Europees) aanbesteed moet worden. De Europese aanbestedingsrichtlijnen…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]