De Europese Ster nr. 866

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Leiders van de EU stemmen unaniem over Brexitstrategie

Op 29 april 2017 kwamen de 27 EU-staatshoofden en regeringsleiders samen in Brussel om de richtlijnen te bepalen over de onderhandelingen rondom de Brexit. Zij hebben unaniem ingestemd met een…

Lees meer

Actieplan voor de natuur: Europese Commissie wil meer geld voor biodiversiteit

Op 27 april 2017 heeft de Europese Commissie een actieplan voor de natuur, mensen en de economie gepresenteerd. Doel van dit actieplan is betere naleving en implementatie van het Europees…

Lees meer

Wettelijk kader uiteengezet voor innovatief aanbesteden in de ICT-sector

In 2015 heeft de Europese Commissie het European Assistance for Innovative Procurement (EAFIP) opgezet. Dit initiatief ondersteunt aanbestedende diensten om in de ICT-sector innovatieve oplossingen te stimuleren. DG Groei van…

Lees meer

Comité van de Regio’s wil hoger ambitieniveau energie-efficiëntie

Op 24 april heeft de milieucommissie van het Comité van de Regio’s een rapport aangenomen over EU wetgeving voor energie-efficiëntie en energieprestaties van gebouwen. Het advies van rapporteur Michiel Rijsberman,…

Lees meer

Subsidie voor de NIP-test is geoorloofde staatssteun

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld  in een zaak over subsidie voor de NIP-test dat steunmaatregelen op basis van het DAEB-vrijstellingsbesluit zijn geoorloofd. Ook decentrale overheden kunnen zich op dit vrijstellingsbesluit…

Lees meer

2018 wordt Europees jaar van cultureel erfgoed

Op 27 april heeft het Europees Parlement het voorstel aangenomen om 2018 het Europees jaar van cultureel erfgoed te maken. Er wordt € 8 miljoen uit bestaande fondsen gereserveerd voor…

Lees meer

Seminar: Toepassing Staatssteunregels

Op woensdag 10 mei organiseren kenniscentrum Europa decentraal en Universiteit Leiden een seminar over de toepassing van de staatssteunregels (Seminar State Aid Compliance). Het seminar vindt plaats bij Europa decentraal…

Lees meer

Hypotheekrenteaftrek in Nederland bij grensoverschrijdend woon-werkverkeer

1. Introductie Het Europese Hof van Justitie besloot op 9 februari 2017 dat iemand die woonachtig is in een lidstaat van de EU, een deel van de hypotheekrente op de…

Lees meer

Privacy: is zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens voldoende?

Antwoord in het kort: Nee, alleen het waarborgen van het zorgvuldigheidsbeginsel bij de omgang met persoonsgegevens is niet voldoende om ook rechtmatig persoonsgegevens te verwerken in de zin van de…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]