De Europese Ster nr. 869

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Staatssteun: Commissie verruimt Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

De Europese Commissie heeft het toepassingsgebied van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) uitgebreid. Bepaalde vormen van overheidssteun voor havens en luchthavens zijn hier in opgenomen. Ook zijn de steunmogelijkheden voor o.a….

Lees meer

Verruiming AGVV: Betere Regelgeving in de praktijk

De nieuwe wijzigingen van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) hebben, volgens de Europese Commissie, vooral tot doel om administratieve lasten voor overheden en andere betrokkenen te verminderen. Ook wordt met de…

Lees meer

Kamerbrief inzake verantwoording woningcorporaties DAEB

Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 16 mei 2017 een Kamerbrief over woningcorporaties naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief wordt ingegaan op een recent…

Lees meer

Ambitieus cohesiebeleid centraal in toekomst Europa

In een op 11 mei goedgekeurd advies, stellen Europese regio’s en steden dat cohesiebeleid tastbare resultaten oplevert en in de toekomst moet worden versterkt. De EU investeert tussen 2014 en…

Lees meer

Jeugdbescherming: kan dit zonder Europese aanbesteding?

Kan het inkopen van jeugdbescherming en jeugdreclassering worden uitgezonderd van de Europese aanbestedingsplicht? Op deze vraag willen het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en…

Lees meer

Noord-Nederland succesvol met Europese subsidies

De resultaten die in Noord-Nederland worden geboekt met Europese economische subsidies overtreffen de verwachtingen. Dat maakte de Drentse gedeputeerde Henk Brink op 9 mei bekend bij de presentatie van de…

Lees meer

EU Hof: weigering van burgerinitiatief ‘Stop TTIP’ door Commissie is nietig

In 2014 werd aan de Europese Commissie een verzoek gedaan om goedkeuring te verlenen aan de registratie van het burgerinitiatief ‘Stop TTIP’. Dit burgerinitiatief verzocht de Commissie om de Raad…

Lees meer

Europees Parlement wil versnelde herplaatsing van asielzoekers

Asielzoekers uit Italië en Griekenland moeten sneller worden overgeplaatst naar de andere lidstaten van de Europese Unie. Dit pleitte het Europees Parlement afgelopen week. Uiterlijk in september 2017 dienen volgens…

Lees meer

Wat is het investeringsplatform voor de circulaire economie?

Antwoord in het kort: Ja, een provincie kan ook gebruik maken van de financieringsmiddelen uit het platform. Het platform zal namelijk gebruik maken van de bestaande Europese subsidiefondsen, zoals EFSI…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]