De Europese Ster nr. 870

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Nederland gaat voor toekomstbestendig Europees cohesiebeleid

“Europese fondsen hebben het potentieel om investeringen in de regio te mobiliseren en daarmee banen en groei te creëren. Cohesiebeleid moet daarom de ruimte krijgen om een daadwerkelijk succesvol instrument…

Lees meer

AG spreekt zich uit over de dienstenrichtlijn

De AG Spunzar van het Hof van Justitie van de EU heeft zich uitgesproken over de toepassing van de dienstenrichtlijn bij het heffen van leges en bij detailhandelsbestemmingen. De AG adviseert het Hof onder andere de werkingssfeer van de dienstenrichtlijn te vergroten.

Lees meer

Europese Commissie presenteert ontwerpbegroting voor 2018

De Europese Commissie heeft op 30 mei jl. een ontwerpbegroting voor 2018 met een totale omvang van € 161 miljard gepresenteerd. Het voorgestelde budget is 1,4% hoger dan de begroting…

Lees meer

Europese klimaatwet verder aangescherpt

De milieucommissie in het Europees Parlement stemde op dinsdag 30 mei 2017 in met een verdere aanscherping van de Europese klimaatwet. Het wetsvoorstel formuleert doelstellingen voor de verplichte CO2 uitstootvermindering…

Lees meer

Nederland doet weinig beroep op Europese gelden

Van de ruim € 190 miljard Europese subsidies komt € 3,2 miljard in Nederland terecht. Nederland weet volgens vicepresident van de Europese Commissie het subsidiepotje niet altijd te vinden. Naast het MKB kunnen ook decentrale overheden meer profiteren van Europese subsidies.

Lees meer

Vrijhandelsakkoord met Singapore: ook nationale en regionale parlementen krijgen stem

Volgens het Hof van Justitie van de EU mag de EU de vrijhandelsovereenkomst met Singapore niet sluiten in de voorgelegde vorm, waarin de EU exclusieve bevoegdheden heeft. Ook de lidstaten…

Lees meer

€ 120 miljoen vanuit Europa voor WiFi in gemeenten

Het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie hebben een politiek akkoord bereikt over de financiering van het WiFi4EU-initiatief. Er zal € 120 miljoen worden ingezet om gratis wifi te realiseren in zes- tot achtduizend gemeenten verdeeld over de gehele EU.

Lees meer

De overschrijding van jaargrenswaarden moet zo kort mogelijk blijven

1. Introductie Het Europese Hof van Justitie heeft in deze zaak de Europese Commissie in het gelijk gesteld. Bulgarije is de regels uit richtlijn 2008/50/EG omtrent luchtkwaliteit niet nagekomen. De…

Lees meer

Hoe kan het DAEB-vrijstellingsbesluit worden gebruikt ten behoeve van zorgactiviteiten?

Antwoord in het kort: Ja, het DAEB vrijstellingsbesluit (uit 2012) zou kunnen worden gebruikt. Van het vrijstellingsbesluit kan gebruik worden gemaakt wanneer er niet wordt voldaan aan de vierde voorwaarde van…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]