De Europese Ster nr. 875

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Hoe gaat het met de onderhandelingen van pakket circulaire economie?

Op 30 mei 2017 is in Brussel de triloog tussen Europees Parlement, Raad van Ministers en de Europese Commissie over de wijziging van zes afvalrichtlijnen van start gegaan. Deze herzieningsvoorstellen…

Lees meer

Obstakels op gebied van sociale zekerheid wegnemen voor grenswerkers

Op 28 juni 2017 presenteert de Vereniging voor Belastingwetenschap het rapport ‘Grenswerkers in Europa’. Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken. Het rapport bevat 39 aanbevelingen, die…

Lees meer

Brexit: VK trekt zich terug uit de London Fisheries Convention

Het Verenigd Koninkrijk (VK) trekt zich terug uit London Fisheries Convention (LFC) uit 1964. Dit kondigde de Britse milieuminister Michael Gove aan op zondag 2 juli 2017. Bij plaatsvinden van…

Lees meer

Europa decentraal publiceert animaties betere regelgeving

De Europese Commissie streeft ernaar om bestaande en nieuwe wet- en regelgeving (kosten)efficiënter vorm te geven. Het traject betere regelgeving (better regulation) geeft hier invulling aan. Europa decentraal publiceert een…

Lees meer

Duurzame vervoersinitiatieven uitgelicht tijdens Europese mobiliteitsweek

Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, spoort overheden en organisaties aan om de komende weken duurzame vervoersinitiatieven te stimuleren en aan te melden. Tijdens de Europese…

Lees meer

Commissie registreert burgerinitiatief ‘Stop TTIP’ toch

Het burgerinitiatief ‘Stop TTIP’ is toch geregistreerd. In 2014 werd aan de Europese Commissie een verzoek gedaan om goedkeuring te verlenen aan de registratie van het burgerinitiatief ‘Stop TTIP’. De…

Lees meer

Vlaamse minister president onderstreept belang Noordzee samenwerking

Geert Bourgeois, de minister president van Vlaanderen, pleitte tijdens de Noordzee conferentie op 29 juni 2017 voor een macro-regionale Noordzee strategie. Zo’n sterke samenwerking tussen Noordzee landen vormt het beste…

Lees meer

Zomerreces Europese Ster en helpdesk Europa decentraal

Op 17 juli verschijnt de laatste Europese Ster voor het zomerreces. De eerstvolgende nieuwsbrief van Europa decentraal en het HNP ontvangt u weer op maandag 28 augustus. Ook de telefonische…

Lees meer

Inschrijving aanvullen na indieningstermijn – bekwaamheidseisen inschrijver

1. Introductie Aanbestedende diensten kunnen bij de selectie van een ondernemer in een aanbestedingsprocedure gebruik maken van geschiktheidscriteria. Bijvoorbeeld van de bekwaamheid van de ondernemer die verband houdt met het…

Lees meer

Welke mogelijkheden zijn er om grensoverschrijdende energie te realiseren?

Antwoord in het kort: Ja, in een aantal lopende onderzoeksprojecten wordt momenteel al samengewerkt op het gebied van energietransitie. Er wordt samengewerkt door verschillende partijen langs de grenzen, o.a. kennisinstellingen,…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]