De Europese Ster nr. 876

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Zomerreces Europese Ster en helpdesk Europa decentraal

Vandaag verschijnt de laatste Europese Ster voor het zomerreces. De eerstvolgende nieuwsbrief van Europa decentraal en het HNP ontvangt u weer op maandag 28 augustus. Ook de telefonische helpdesk van…

Lees meer

Digitale vooruitgang doel van Estland tijdens EU-voorzitterschap

Op 1 juli 2017 heeft Estland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie overgenomen van Malta. Hiermee krijgt Estland een halfjaar de leiding over de Raad, waarin alle…

Lees meer

Uitdagingen toekomstig landbouwbeleid in kaart gebracht

Europese burgers vinden dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op EU-niveau moet worden beheerd en dat het gericht moet zijn op steun voor landbouwers en milieubescherming. Dit blijkt uit de resultaten…

Lees meer

Uitslag CEF call 2016: € 97 miljoen voor Nederland

De uitslag van de 2016 Connecting Europe Facility (CEF) call is bekend gemaakt. Vijftien projecten met Nederlandse deelname ontvingen samen bijna € 97 miljoen aan subsidie. De projecten zijn voornamelijk…

Lees meer

Wijziging regionale investeringssteun door herziening AGVV

Op 10 juli 2017 treedt de gewijzigde Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) in werking. Zo hebben er wijzigingen plaats gevonden ten aanzien van regionale steun. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor regelingen voor…

Lees meer

Kabinet dient wetsvoorstel terugvordering staatssteun in

Het Kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, dat toeziet op de terugvordering van staatssteun. Hierdoor kan er een sluitende set nationaal rechtelijke grondslagen voor terugvorderingen van onrechtmatig…

Lees meer

Verdubbel investeringen in Europees onderzoek- en innovatieprogramma

Dit is een van de belangrijkste aanbevelingen in het recente rapport van de High-Level group on maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes. Deze expert groep doet in…

Lees meer

Wijziging van regels omtrent sociale zekerheidsstelsels

De Europese Commissie heeft voorgesteld de verordening betreffende coördinatie van socialezekerheidsstelsels (883/2004) te wijzigen. Het vrij verkeer van personen is alleen mogelijk als de socialezekerheidsrechten van burgers en hun gezinsleden…

Lees meer

Aantal inbreukzaken 2016 hoogste in vijf jaar

Het aantal Europese richtlijnen dat in 2016 te laat werd omgezet in nationaal recht is verdubbeld in vergelijking met 2015. Daarnaast is het aantal inbreukzaken in 2016 met een vijfde…

Lees meer

Gevolgen EU herplaatsingsbeleid van asielzoekers voor Nederland en gemeenten?

Antwoord in het kort: Ja, de EU besloot medio 2015 tot herplaatsing van 160.000 asielzoekers vanuit Italië en Griekenland naar elders binnen Europa. In september 2016 is een wijziging van…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]