De Europese Ster nr. 878

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Internetconsultatie Wet markt en overheid

Vrijdag 1 september is het wetsvoorstel voor een gewijzigde Wet markt en overheid voor consultatie open gesteld. Met het wetsvoorstel wordt de algemeenbelanguitzondering in de wet markt en overheid (hoofdstuk…

Lees meer

Moeizaam verloop van de derde ronde Brexit-onderhandelingen

Op 22 mei 2017 hebben de EU-landen op basis van de aanbeveling van de Europese Commissie hun goedkeuring gegeven aan het openen van de artikel 50 onderhandelingen met het Verenigd…

Lees meer

Europese Commissie wil meer innovatie in Europese regio’s

Op 18 juli 2017 stelde de Europese Commissie een nieuwe reeks acties voor om regio’s in Europa te helpen bij de opbouw van veerkrachtige economieën in tijden van mondialisering. De…

Lees meer

Consultatie koepelregeling staatssteun voor aanleg breedband in witte en grijze gebieden

Decentrale overheden kunnen tot 15 september 2017 reageren op een juridisch kader om publieke financiering voor de aanleg van snel internet in witte en grijze gebieden conform de staatssteunregels te…

Lees meer

Europa maakt industrie in Oost-Nederland steeds slimmer

Meer dan vijftig ondernemers en kennisinstellingen in Overijssel en Gelderland investeren de komende jaren samen ruim dertien miljoen euro in de digitalisering en flexibilisering van hun producten en diensten. Hierdoor…

Lees meer

Enquête toepassing van Europese staatssteunregels door Nederlandse gemeenten

Hoe worden de Europese staatssteunregels door de Nederlandse gemeenten toegepast? De Radboud Universiteit Nijmegen doet hier onderzoek naar in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK). Kenniscentrum…

Lees meer

Europarlementariërs willen zichtbaarheid EU-projecten vergroten

Onder aanvoering van Lambert van Nistelrooij, lid van het Europees Parlement namens het CDA, vond deze week de aftrap van de actie “Let the Stars Shine” plaats. Van Nistelrooij is…

Lees meer

Wat is de status van een zogenaamde ‘Conclusie’ van de AG?

Antwoord in het kort: Een dergelijke conclusie van de Advocaat-Generaal (AG) is niet bindend. Wanneer vanuit een lidstaat een prejudiciële vraag gesteld wordt waar volgens het Hof van Justitie van…

Lees meer

Inschrijver beschikt niet over gevraagde bankverklaring, wat nu?

Aanbestedende diensten kunnen selectiecriteria opstellen om inschrijvers te beoordelen, bijvoorbeeld ten aanzien van hun economische en financiële draagkracht. Het Hof van Justitie EU (hierna: Hof) heeft zich in deze zaak…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]