De Europese Ster nr. 883

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Initiatief Commissie: innovatieve en duurzame aanpak overheidsopdrachten

Om de eengemaakte markt te versterken en investeringen in de EU te blijven stimuleren, heeft de Europese Commissie op 3 oktober jl. een niet-bindend pakket voor een meer efficiënte en…

Lees meer

Lidstaten krijgen € 222 miljoen te investeren in milieu, natuur en klimaatactie

De Europese Commissie heeft een investeringspakket van € 222 miljoen uit de EU-begroting goedgekeurd. Deze investeringen moeten EU-lidstaten bij staan in de overgang naar een duurzamere en koolstofarmere toekomst met…

Lees meer

Digitale top in Estland: EU-leiders beloven afronding digitale interne markt

Op de digitale top in Estland hebben de regeringsleider van de EU-lidstaten toegezegd de digitale interne markt eind volgend jaar te hebben voltooid. Ook werd er gesproken over de lange…

Lees meer

Jaarverslag 2016 derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

Het Regiebureau POP heeft het jaarverslag 2016 van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) gepubliceerd. POP3 schetst de prioriteiten van Nederland voor het gebruik van € 1,3 miljard publieke financiering. Deze financiering…

Lees meer

Europese Commissie biedt hulp bij ontwikkeling slimme specialisatie strategie

Vanaf nu kunnen Europese regio’s zich inschrijven voor twee proefprojecten van de Commissie. Als zij worden geselecteerd, kunnen zij profiteren van op maat gesneden financiële EU-steun en advies bij de…

Lees meer

EU ziet stap naar volgende fase Brexit-onderhandelingen voorlopig niet

Volgens EU-onderhandelaar Michel Barnier is er nog geen significante vooruitgang in de onderhandelingen omtrent de Brexit. Dit concludeert hij naar aanleiding van de vierde Brexit-onderhandelingsronde tussen het Verenigd Koninkrijk (VK)…

Lees meer

Hulp op maat bij implementatie EU-milieubeleid

Om nationale, regionale en lokale autoriteiten in lidstaten te ondersteunen bij de implementatie van EU-milieubeleid, heeft de Europese Commissie een nieuw middel ingezet. Het TAIEX-EIR programma. Dit faciliteert de uitwisseling…

Lees meer

Save the date: Bijeenkomst Europabewustzijn voor decentrale overheden Noord-Nederland

Wat is de toekomst van Europa? Welke Europeesrechtelijke onderwerpen zijn momenteel relevant voor de gemeenten, provincies en waterschappen in Noord-Nederland? Bijvoorbeeld onderwerpen als staatssteun, privacy en milieu. De provincie Groningen…

Lees meer

Welk overgangsrecht geldt voor de recent geïmplementeerde wijzigingsrichtlijn mer?

Antwoord in het kort: Projecten die zijn gestart vóór de recente implementatie van richtlijn tot wijziging van de mer-richtlijn (richtlijn 2014/52/EU) (hierna: de wijzigingsrichtlijn mer), vallen nog onder de voormalige…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]