De Europese Ster nr. 884

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Steunverlening provincie Limburg leidt tot wereldprimeur CO2-neutraal ei

In Limburg is het eerste CO2-neutrale ei ter wereld gelegd. De CO2-neutrale kippenboerderij Kipster heeft hiervoor van de provincie subsidie ontvangen. Daarbij is er rekening gehouden met de Europese staatssteunregels….

Lees meer

Verbetering luchtkwaliteit in Europese steden noodzakelijk

De meeste inwoners van Europese steden zijn blootgesteld aan slechte luchtkwaliteit. Volgens de meest recente schattingen van het Europees Milieuagentschap (EMA) overlijden er in Europa jaarlijks nog altijd meer dan…

Lees meer

Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

Moet er altijd aanbesteed worden wanneer gemeenten uitvoering geven aan de Wmo 2015 en de Jeugdwet? Of zijn er mogelijkheden om van deze aanbestedingsplicht af te wijken? De onlangs gepubliceerde…

Lees meer

Tallinn-verklaring: toekomst eOverheid in Europa

Op de Digitale Top in Estland (6 oktober jl.) werd gesproken over de toekomst van de eOverheid in Europa. E-aanbesteden en elektronische identificatie zijn voorbeelden van belangrijke mijlpalen die al…

Lees meer

Nieuw cohesieverslag wakkert discussie over EU-fondsen na 2020 verder aan

Op 9 oktober 2017 publiceerde de Europese Commissie het zevende cohesieverslag. Hierin wordt de stand van zaken in de Europese regio’s opgemaakt, lessen worden getrokken uit de cohesie-uitgaven in de…

Lees meer

Europese thema’s in het regeerakkoord

Hoe denken de formatiepartijen over Europese thema’s? Na een historisch lange onderhandelingsperiode presenteerden de formatiepartijen dinsdag 10 oktober het regeerakkoord. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben onder andere overeenstemming…

Lees meer

Succesvolle Europese week van regio’s en steden!

Van 9 tot en met 12 oktober 2017 vond in Brussel de jaarlijkse European Week for Regions and Cities (EUWRC) plaats. De Nederlandse provincies en partners grepen deze kans aan…

Lees meer

Eerste jaarlijkse Staat van de Unie: het standpunt van de regio’s en steden

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), Karl-Heinz Lambertz, hield tijdens de plenaire vergadering op 10 oktober 2017 de allereerste toespraak over de “Staat van de Europese Unie:…

Lees meer

Is de Wet Markt en Overheid van toepassing bij adviesdiensten aan andere gemeente?

Antwoord In het kort: Ja, zodra er sprake is van een ‘economische activiteit’, dan is de gemeente in beginsel verplicht de integrale kosten door te berekenen. Bij het verlenen van…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]