De Europese Ster nr. 885

Herziening Dublin-verordening: eerlijke verdeling van asielzoekers

Op donderdag 19 oktober jl. stemde de Commissie Burgerlijke vrijheden van het Europees Parlement voor een grote herziening van de Dublin-verordening. De herziening wijzigt het huidige beleid omtrent asielaanvraag. Ingevolge…

Lees meer

Het Brexit-loket voor decentrale overheden is geopend

Het Brexit-loket voor decentrale overheden is geopend. Bij dit loket kunt u onder andere meer informatie over het uittredingsproces van het VK uit de Europese Unie vinden. Ook wordt u…

Lees meer

Gelijk loon bij gelijk werk in EU stap dichterbij

Het Europees Parlement wil gedetacheerde werknemers binnen de EU beter beschermen en oneerlijke concurrentie een halt toeroepen. Op maandag 16 oktober nam de commissie werkgelegenheid haar standpunt over de hervorming…

Lees meer

Recente staatssteun ontwikkelingen: TenderNed, Apple, Amazon en Partnerschap huisvesting

Onlangs hebben de Europese Commissie en het Gerecht (onderdeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie) zich uitgesproken over een aantal interessante staatssteunzaken. Ook het Partnerschap huisvesting heeft…

Lees meer

Besluit Commissie om verkleining Habitatrichtlijngebied Haringvliet is ongeldig

Het besluit van de Europese Commissie om het Habitatrichtlijngebied Haringvliet te verkleinen, is ongeldig. Dat oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie naar aanleiding van een prejudiciële vraag…

Lees meer

Europees Parlement stemt voor ambitieuze energiebesparingsplannen

De commissie voor Industrie, onderzoek en energie (ITRE) in het Europees Parlement heeft begin oktober 2017 ingestemd met nieuwe maatregelen die ervoor moeten zorgen dat gebouwen in de EU efficiënter…

Lees meer

TenderNed als aanbestedingsplatform een niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB)

TenderNed, het Nederlands platform voor elektronisch aanbesteden, heeft de status van een niet-economische dienst van algemeen belang (NEDAB). Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie, specifiek het…

Lees meer

Privacy: Wat is de verhouding tussen maatregel informatiebeveiliging en mogelijkheid monitoren internetverkeer medewerker?

Antwoord in het kort: Bij het plaatsen van een firewall is het mogelijk dat u kan inzien wat uw medewerkers voor privécorrespondentie voeren. Echter, bij het verwerken van persoonsgegevens van…

Lees meer