De Europese Ster nr. 887

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Europese Commissie publiceert nieuwe brochure Circulair Aanbesteden

Altijd benieuwd geweest naar voorbeelden van circulair aanbesteden uit de aanbestedingspraktijk? De Europese Commissie heeft een nieuwe brochure ‘Circulair aanbesteden’ uitgebracht. Een aantal initiatieven van Nederlandse decentrale overheden worden in…

Lees meer

Financiering voor Europees jaar van cultureel erfgoed

Van januari tot en met december 2018 worden door heel Europa activiteiten georganiseerd om mensen te betrekken bij cultureel erfgoed. Voor dit jaar van Europees cultureel erfgoed wordt in totaal…

Lees meer

Europees budget creëert te weinig toegevoegde waarde

Het Europees budget draagt te weinig bij aan het realiseren van de overkoepelende EU-doelen voor slimme, inclusieve en duurzame groei. Dit staat in een rapport over de toekomst van het…

Lees meer

Aanbesteden en privacy: extra attendering privacybescherming op TenderNed

Ook bij het plaatsen van aanbestedingen is de bescherming van persoonsgegevens een belangrijk onderwerp. TenderNed heeft met haar oktoberrelease van 26 oktober jl. een drietal verbeteringen voor het gebruik van…

Lees meer

Voltooien van de agenda voor betere regelgeving (better regulation)

De Commissie heeft diverse hervormingen gedaan om Europese besluitvorming meer te baseren op prioriteiten en feiten, en tegelijk transparanter en doeltreffender te maken. In de recent gepubliceerde communicatie ‘Completing the…

Lees meer

Factsheet Aanbestedingspakket Commissie: effectieve en innovatieve benutting van overheidsopdrachten

Om de interne markt te versterken en investeringen in de EU te blijven stimuleren, heeft de Europese Commissie op 3 oktober jl. een niet-bindend aanbestedingspakket voor een meer efficiënte en duurzame…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]