De Europese Ster nr. 889

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Lokale en regionale leiders tonen ambitie tijdens klimaattop COP23

Op 12 november 2017 hebben honderden lokale en regionale leiders de ‘Bonn-Fiji verklaring’ aangenomen. Hierin worden de wereldwijde inzet, acties, verplichtingen en ambities op het gebied van klimaatbeleid door lokale…

Lees meer

Officieel opgericht: Taskforce voor subsidiariteit en evenredigheid

Commissievoorzitter Juncker heeft op 14 november jl. officieel de tijdelijke taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden opgericht. Frans Timmermans zal deze taskforce voorzitten. De taskforce zal vanaf…

Lees meer

Interactieve kaart brengt Europese luchtkwaliteit in beeld

Benieuwd naar de luchtkwaliteit in uw stad of regio? De Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap (EEA) hebben een interactieve kaart gelanceerd waarmee het mogelijk is om de plaatselijke luchtkwaliteit…

Lees meer

Europese Commissie pakt tekortkomingen van de richtlijn schone wegvoertuigen aan

De Europese Commissie heeft een voorstel tot wijziging van de richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen gepresenteerd. Deze richtlijn verplicht aanbestedende diensten en concessiehouders – waaronder gemeenten, provincies en waterschappen –…

Lees meer

Europese Pijler van Sociale Rechten aangenomen

Tijdens de informele Sociale Top in Götenborg op vrijdag 17 november werd door regeringsleiders, vertegenwoordigers van de sociale partners en de Europese instellingen gesproken over sociale zaken en werkgelegenheid. Een…

Lees meer

ITEM Jaarconferentie: Frisse wind voor grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Zowel binnen de gehele Europese Unie, als in de grensregio’s neemt de aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking (GROS) toe. Dit blijkt onder meer uit de Grenseffectenrapportage 2017 die op de jaarconferentie…

Lees meer

Regio Utrecht profileert zich in Brussel als living lab

De regio Utrecht werkt aan de meest leefbare economie van Europa met gezonde verstedelijking als leidend principe. De regio is een van de meest concurrerende en innovatie regio’s in Europa….

Lees meer

Moet een aanbestedende dienst een inschrijver de mogelijkheid bieden om een derde te vervangen?

1. Introductie Het is onder voorwaarden toegestaan om in nationale regelgeving vast te leggen dat een inschrijver automatisch wordt uitgesloten van de aanbestedingsprocedure indien een nevenonderneming, waar een beroep op…

Lees meer

Wat kan Connecting Europe Facility (CEF) Transport betekenen voor decentrale overheden?

Antwoord in het kort: Het Programma CEF Transport maakt onderdeel uit van het Europese subsidieprogramma Connecting Europe Facility (CEF). Het is een financieringsfaciliteit ten behoeve van het realiseren van een…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]