De Europese Ster nr. 890

De voortgang van de Urban Agenda for the EU

Een jaar na de lancering van de Urban Agenda en de twaalf thematische partnerschappen zijn de resultaten goed te zien, aldus een rapport van de Europese Commissie. De partnerschappen, die…

Lees meer

Gemeenten kunnen uitbreiding btw-sportvrijstelling verwachten in 2019

De aangekondigde btw-sportvrijstelling ten gevolge van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie komt er definitief. Dit is bekend sinds de publicatie van de startnota van…

Lees meer

Verdere hervorming nodig voor resultaatgerichtere EU cohesie-uitgaven

Hervormingen die tot een verbetering van het beheer van de cohesie-uitgaven moeten leiden, zijn innovatief maar vooralsnog niet doeltreffend. Tot deze conclusie komt de Europese Rekenkamer in een nieuw verslag….

Lees meer

Visserijcommissie Europees Parlement steunt Nederlandse innovatie

De visserijcommissie (PECH) van het Europees Parlement vindt dat pulskorvisserij mag doorgaan. PECH heeft hier op dinsdag 21 november 2017 over gestemd en zet hiermee de deur voor een definitieve…

Lees meer

URBACT Call: financiële steun aan gemeenten voor praktijkuitwisseling tussen EU-steden

Gemeenten kunnen tot 10 januari 2018 een voorstel indienen voor een Transfer Network en daarmee in aanmerking komen voor financiële steun. Transfer Networks (kennisdelingsnetwerken) richten zich op de aanpassing en…

Lees meer

Uitnodiging: 30 november Europabewustzijn bijeenkomst

Op 30 november 2017 organiseren de provincie Groningen en kenniscentrum Europa decentraal een bijeenkomst met als thema Europa. Onderwerpen als de toekomst van Europa, staatssteun, privacy, duurzaamheid en fondsen komen…

Lees meer

Kan de DAEB-regelgeving worden toegepast voor steun aan een lokale publieke omroep?

Antwoord in het kort: Ja, dat is mogelijk. Steun (bijvoorbeeld in de vorm van leningen, garanties of subsidies) aan publieke omroepen kan onder voorwaarden ‘staatssteunproof’ worden gemaakt door deze aan…

Lees meer