De Europese Ster nr. 894

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Bulgarije voor het eerst voorzitter van de Raad van de Europese Unie

Op 1 januari 2018 heeft Bulgarije het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen van Estland. Dit is voor Bulgarije voor het eerst sinds zijn toetreding tot de Europese…

Lees meer

Europese Commissie neemt voorschot op plannen voor het meerjarig financieel kader (MFK)

De Europese Commissie heeft op 8 en 9 januari ideeën gepresenteerd voor het  nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) dat na 2020 in werking moet treden. Tijdens de conferentie ‘Shaping our…

Lees meer

Brexit-onderhandelingen: wat is de huidige stand van zaken?

Eind 2017 is op de valreep ‘voldoende vooruitgang’ geboekt in de Brexit-onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK). Dit houdt in dat de onderhandelingen naar de tweede…

Lees meer

Brexit-onderhandelingen: een vooruitblik

De Europese Raad heeft op 15 december vastgesteld dat er naar de tweede fase van de onderhandelingen kan worden overgegaan. Tijdens de Europese top van 15 december 2017 zijn de…

Lees meer

Europese Commissie opent consultatie cohesiebeleid post 2020

Op 10 januari 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend voor de evaluatie van het EU-cohesiebeleid. De Commissie ontwikkelt op dit moment voorstellen voor de financiering van EU-programma’s…

Lees meer

Geef uw feedback over de Gids Sociaal kopen

De Europese Commissie vraagt belanghebbenden om feedback te geven op de Gids Sociaal kopen. Organisaties die zich bezighouden met het beleid en de praktijk van maatschappelijk verantwoorde aanbestedingen kunnen hun…

Lees meer

Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa

In 2018 zijn Leeuwarden en Valetta (in Malta) de culturele hoofdsteden van Europa. Het centrale thema in Leeuwarden is ‘Iepen Mienskip’. De stad staat daarmee voor het van onderaf flexibel…

Lees meer

Uber: vervoersdienst of digitaal bemiddelingsplatform?

1. Introductie In dit arrest oordeelt het Europees Hof van Justitie dat het aanbieden van taxidiensten via de applicatie Uber kwalificeert als een vervoersdienst. Dit in tegenstelling tot het standpunt…

Lees meer

Wanneer kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden toegepast?

Antwoord in het kort: Artikel 32 lid 2 sub a van richtlijn 2014/24 maakt het mogelijk een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking te volgen, als in het kader van een openbare…

Lees meer

Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen 2018-2019

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 19 december 2017 (Pb EU L 337). De belangrijkste wijzigingen zijn de verhoging van…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]