De Europese Ster. nr 895

Totaalverbod op de Nederlandse pulsvisserij

Het Europees Parlement heeft op 16 januari 2018 ingestemd met een totaalverbod op de pulsvisserij. Ongeveer 28% van de Nederlandse vissersvloot bestaat uit pulsvissers. Zij hebben de afgelopen jaren miljoenen…

Lees meer

Europese Commissie wil dat alle plastic verpakkingen in 2030 recyclebaar zijn

Op 16 januari heeft de Europese Commissie haar strategie om plasticvervuiling tegen te gaan gepresenteerd.  Met de Strategie voor Plastic in een Circulaire Economie wil de Europese Commissie het wegwerpgebruik…

Lees meer

Staatssteun scoreboard 2017: 97% van de steunmaatregelen onder de AGVV

De Europese Commissie heeft het staatssteun scoreboard 2017 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingsmogelijkheden die de Europese Commissie heeft geboden. Daarnaast blijkt…

Lees meer

Europees Parlement stemt voor ambitieuze energiedoelstellingen

Het Europees Parlement (EP) wil dat de EU haar ambities op het gebied van duurzame energie flink omhoog bijstelt. Terwijl de regeringsleiders van de lidstaten aansturen op een aandeel van…

Lees meer

Eurocommissaris Oettinger bezoekt Nederland om toekomst van de Europese financiën te bespreken

Eurocommissaris voor begrotingszaken, Günther Oettinger, was 18 januari in Den Haag om het toekomstig Meerjarig Financieel Kader te bespreken. Hij sprak onder anderen met Premier Mark Rutte en de Tweede…

Lees meer

Nederlandse staat wint zaak luchtkwaliteit: geen aantoonbare schade

De Nederlandse staat heeft zijn verplichting geschonden om aan de Europese grenswaarden voor luchtverontreinigende stoffen te voldoen. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Toch leidt dit…

Lees meer

Nijmegen als duurzame hoofdstad van Europa

In 2018 is Nijmegen de Green Capital van Europa. Deze award wordt jaarlijks door de Europese Commissie uitgereikt aan een Europese stad die vooruitstreeft in onderwerpen als milieuvriendelijkheid, circulaire economie…

Lees meer

Is het mogelijk om als gemeente een sportaccommodatie te exploiteren zonder in strijd te zijn met de Wet Markt en Overheid?

Antwoord in het kort: Ja, onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde omstandigheden is dat mogelijk. Decentrale overheden mogen weliswaar de mededinging niet vervalsen. Echter, gemeenten kunnen aan de toepassing van…

Lees meer