De Europese Ster nr. 896

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

De richtlijn hernieuwbare energie: energie uit afval

Op 17 januari 2018 heeft het Europees Parlement gestemd over het voorstel voor een nieuwe richtlijn hernieuwbare energie. Het Parlement stelt hierin onder andere voor dat steunmaatregelen voor energie uit…

Lees meer

Leden Europese Taskforce voor subsidiariteit en proportionaliteit benoemd

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft zes leden voor de EU Taskforce voor subsidiariteit en proportionaliteit benoemd. De taskforce is in het leven geroepen om te onderzoeken op welke beleidsgebieden de lidstaten…

Lees meer

Wat betekent Brexit voor de zetels in het Europees Parlement?

Wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat in 2019, komen er 73 zetels vrij in het Europees Parlement. Er moet dus voor 2019 worden besloten wat er met de…

Lees meer

Trend: meer kort gedingen in het kader van aanbestedingen zorginkoop

Binnen het sociaal domein is een trend waar te nemen van een toename van aanbestedingsrechtelijke geschillen. Zo behandelden de voorzieningenrechters van de rechtbank Rotterdam en de rechtbank Gelderland in oktober…

Lees meer

Toolkit: inzet van EU-fondsen voor de integratie van migranten

De Europese Commissie moedigt (decentrale) overheden aan om strategieën en projecten op te zetten voor de integratie van migranten. Om de nationale, regionale en lokale overheden hierbij te ondersteunen, presenteerde…

Lees meer

Recente ontwikkelingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid EU

De eind 2017 (door de Europese Commissie) voorgestelde hervormingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 leggen meer verantwoordelijkheid bij de EU-lidstaten. Verschillende belanghebbenden hebben inmiddels gereageerd op de voorstellen…

Lees meer

Unieke Benelux-oplossing voor grensoverschrijdend bedrijventerrein

Onlangs heeft de Benelux een besluit genomen waarmee een gezamenlijk toetsingskader voor geluidsvoorschriften op een grensoverschrijdend bedrijventerrein is vastgesteld. Deze vergaande grensoverschrijdende samenwerking is uniek in Europa en een voorbeeld…

Lees meer

Wat wordt er bedoeld met ‘subsidiariteit’ en ‘evenredigheid’ binnen het EU-wetgevingsproces?

Antwoord in het kort: Het subsidiariteitsbeginsel garandeert dat de EU alleen optreedt als dat noodzakelijk is en dat beslissingen zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. Op grond van…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]