De Europese Ster nr. 897

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Belangrijke uitspraak EU-Hof over de Dienstenrichtlijn in twee Nederlandse zaken

Mag een gemeente detailhandel buiten het centrum verbieden om leegstand in het centrum tegen te gaan? Is de Dienstenrichtlijn van toepassing op de leges die gemeenten heffen in verband met…

Lees meer

Timmermans ontvangt flyer ‘Provincies op weg naar betere EU-regelgeving’

Op woensdag 31 januari gaf de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, de openingsspeech van de 127e plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s. Hij sprak onder…

Lees meer

Staatssteun: drieluik wijzigingen AGVV (deel II)

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is afgelopen zomer op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen bieden uitgebreidere mogelijkheden voor kennisgevingen die decentrale overheden doen onder toepassing van de AGVV. In de…

Lees meer

Kick-off Europese Week van de regio’s en steden

De 16e Europese Week van de regio’s en steden vindt plaats van 8 tot en met 11 oktober 2018. Het thema voor dit jaar is het EU-cohesiebeleid na 2020. Op…

Lees meer

Privacy en de AVG: nieuwe mededeling Europese Commissie en handleiding Ministerie van Justitie en Veiligheid

De dag waarop organisaties moeten voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nadert snel. Recentelijk publiceerde de Europese Commissie een nieuwe mededeling omtrent de AVG. Hierin wordt de…

Lees meer

Europese Commissie moedigt gratis kraanwater in de horeca aan

De Europese Commissie heeft een herziening van de Drinkwaterrichtlijn uit 1998 aangekondigd. De herziening is onder meer een antwoord op het burgerinitiatief Right2Water uit 2012 waarin Europese burgers de Europese…

Lees meer

Steunverlening maakt Achterhoek kunstmestvrij

De Achterhoek wil kunstmest vrij worden. Door middel van een pilot werken Gelderse boeren daarom samen om een milieuvriendelijk product te maken uit dierlijke mest, zodat kunstmest kan worden vervangen….

Lees meer

Europese Commissie rapporteert over radicalisering en terrorisme

De Europese Commissie heeft onlangs verslag uitgebracht over de vorderingen in het kader van de totstandkoming van een doeltreffende Veiligheidsunie en toekomstige veiligheidsmaatregelen. Onderwerpen die naar voren zijn gekomen zijn…

Lees meer

Te koop: niet-marktconforme grond (deel II)

Antwoord in het kort: Ja, er zijn mogelijkheden om een transactie van grond, waarbij de verkoopprijs niet gelijk is aan de marktprijs, ‘staatssteunproof’ in te richten door gebruik te maken…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]