De Europese Ster nr. 898

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Prejudiciële verwijzing: Hoe ziet de rechtspositie van Britse burgers eruit na de Brexit?

De Amsterdamse kortgedingrechter is van plan prejudiciële vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie over het Unieburgerschap van Britten na de Brexit. Volgens de rechter moet er namelijk…

Lees meer

Procedures van Autoriteit Persoonsgegevens aangepast

Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Daarmee veranderen verschillende verplichtingen voor organisaties, waaronder ook voor decentrale overheden. In de voorbereiding…

Lees meer

Europees Parlement stemt voor speciale commissie voor pesticiden in de EU

Het Europees Parlement heeft tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg gestemd vóór de oprichting van een speciale commissie die gaat onderzoeken hoe pesticiden precies worden toegelaten op de Europese markt….

Lees meer

Brexit-onderhandelaar Barnier: transitieperiode nog geen gegeven

Michel Barnier, de Brexit-hoofdonderhandelaar namens de EU, heeft afgelopen vrijdag (9 februari 2018) op een persconferentie aangegeven dat een transitieperiode voor het Verenigd Koninkrijk na de Brexit nog geen uitgemaakte…

Lees meer

Prejudiciële vragen: hoe moet er worden omgegaan met persoonsgegevens van asielzoekers?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof). De Afdeling stelde deze vragen…

Lees meer

Nieuw instrument energie-efficiëntie Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank heeft een nieuw financieel instrument genaamd ‘Slimme financiering voor slimme gebouwen’ goedgekeurd. Dit instrument is onderdeel van de implementatie van de afspraken uit het COP21 Klimaatakkoord dat…

Lees meer

Rapport EU-expertgroep: investeren in een groene economie

De expertgroep van de Europese Commissie die zich richt op financiële ondersteuning van duurzame investeringen heeft vorige week zijn definitieve rapport gepubliceerd. Deze groep is aangesteld om te onderzoeken hoe…

Lees meer

De tien prioriteiten van de Commissie-Juncker – Stand van zaken begin 2018

De Onderzoeksdienst van het Europees Parlement heeft een verslag gepubliceerd over de stand van zaken van de tien politieke prioriteiten van de Commissie Juncker. Dit  verslag evalueert de stand van…

Lees meer

Erasmus voor lokale en regionale afgevaardigden

Het Europees Comité van de Regio’s moedigt de Europese Commissie aan een uitwisselingsprogramma op te zetten voor afgevaardigden van lokale en regionale overheden. Het uitwisselingsprogramma moet hun expertise op het…

Lees meer

Onderwijs zonder grenzen. Wat staat gemeenten te wachten in 2025?

Antwoord in het kort: Een Europese onderwijsruimte betreft een voorstel van de Europese Commissie om ‘leren, studeren en onderzoek doen zonder grenzen’ mogelijk te maken. Het voorstel omvat een aantal…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]