De Europese Ster nr. 899

Privacy: Kan het publiceren van een bedrijfsnaam in strijd zijn met de AVG?

Antwoord in het kort: In een beperkt aantal gevallen zal een bedrijfsnaam als een persoonsgegeven gekwalificeerd kunnen worden in de zin van artikel 4 lid 1 AVG. Dit hangt af…

Lees meer