De Europese Ster nr. 900

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Wet terugvordering staatssteun: gevolgen decentrale praktijk

Decentrale overheden zijn verplicht om staatssteun die als onrechtmatig wordt aangemerkt terug te vorderen (inclusief rente) op basis van de recent in werking getreden Wet terugvordering staatssteun. Ook rust op…

Lees meer

Meerderheid EU-lidstaten voor groter EU-budget na 2020

Tijdens de informele Europese Raad, op 23 februari, bespraken de 27 regeringsleiders en staatshoofden het meerjarig financieel kader (MFK) na 2020. Daarnaast spraken ze over institutionele zaken zoals de samenstelling…

Lees meer

Commissie publiceert nieuwe leidraad voor EU-gefinancierde overheidsopdrachten

De Europese Commissie heeft op 13 februari jl. een nieuwe versie van de Leidraad voor overheidsopdrachten gepubliceerd. Een groot deel van de Europese structuur- en investeringsfondsen wordt via overheidsopdrachten besteed….

Lees meer

Ranglijst veelbelovende Europese regio’s

Noord-Holland staat in de regionale top 10 en Amsterdam in de stedelijke top 10 van de ‘European Cities and Regions of the Future 2018/2019 ranking’. Het Foreign Direct Investment (FDI)…

Lees meer

Derde aanpassing Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) goedgekeurd

De Europese Commissie heeft op 31 januari 2018 ingestemd met de derde aanpassing van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Dit is door Regiebureau POP bekendgemaakt. De provincies en het Rijk…

Lees meer

Raad van Europa gaat Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen waarnemen

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. zullen worden waargenomen door het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)….

Lees meer

Nieuw rapport pleit voor grotere institutionele rol steden in de EU

De parlementaire Commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement heeft een conceptrapport opgesteld over de rol die steden zouden moeten hebben in het institutionele raamwerk van de Europese Unie. Het…

Lees meer

Europese Commissie onderzoekt innovatiegericht inkopen bij aanbestedingen

In 2018 voert de Europese Commissie een onderzoek uit naar innovatiegericht inkopen in Europa. Aanbestedende diensten worden bij de publicatie van een Europese aanbesteding benaderd om deel te nemen aan…

Lees meer

De afsluiting van het PROF-TRAC project: energie-efficiënte gebouwen

Op 20 februari organiseerde Housing Europe in het HNP de afsluiting van het PROF-TRAC project, een initiatief op het gebied van energie-efficiënte gebouwen dat wordt gesteund door Horizon 2020.

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]