De Europese Ster nr. 901

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Brexit: Commissie publiceert concept terugtrekkingsakkoord

Afgelopen week (woensdag 28 februari 2018) heeft de Europese Commissie een ontwerp van het terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd.  In dit akkoord wordt het eerdere…

Lees meer

EU-burgerdialoog Frans Timmermans en Geert Bourgeois: toekomst van Europa

Tijdens een Europees burgerdialoog in Leuven zijn eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans en Vlaams minister-president Geert Bourgeois met elkaar en tweehonderd burgers in dialoog gegaan over de…

Lees meer

Uitspraak rechter inzake inbesteding Rijksschoonmaakdiensten

Het door de Rijksoverheid onderbrengen van de eigen schoonmaakwerkzaamheden bij een speciaal daarvoor opgerichte organisatie via een inbestedingsconstructie is volgens een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag niet onrechtmatig….

Lees meer

Mark Rutte: Brussel dient de lidstaten, niet andersom

Afgelopen vrijdag gaf Premier Rutte aan de Bertelsmann Stiftung in Berlijn, in navolging van de Franse president Macron, zijn visie over de toekomst van Europa. Premier Rutte sprak drie kwartier…

Lees meer

Hervorming emissiehandelssysteem definitief

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben ingestemd met de hervorming van het Europese CO2-emissiehandelssysteem (ETS) voor de periode na 2020. De herziening valt onder het klimaat- en energiekader…

Lees meer

Rapport Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: minstens 4,9 megaton minder CO2-uitstoot

Duurzaam inkopen in bepaalde productgroepen door (decentrale) overheden heeft geleid tot minstens 4,9 megaton minder CO2-uitstoot. Dit blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat…

Lees meer

Fietstaxi’s zijn geen rondvaartboten

Het exploiteren van een fietstaxi valt – anders dan een rondvaartboot – niet onder de werkingssfeer van de Dienstenrichtlijn, omdat het een vervoersdienst betreft. Dit oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van…

Lees meer

Comité van de Regio’s pleit voor versterken cohesiebeleid

De kosten en het risico van non-cohesie waren de belangrijkste punten tijdens de vergadering van de Commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) van het Comité van de Regio’s. De COTER-commissie…

Lees meer

Hoe worden EU-doelstellingen voor duurzame stedelijke ontwikkeling vertaald naar de fondsenprogramma’s of initiatieven?

Antwoord in het kort: Om inzicht te krijgen in de juridische en beleidsmatige vertaling van EU-beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling naar de fondsenprogramma’s en Commissie-initiatieven moet worden…

Lees meer

AVG Deel III: Verwerker, verwerkingsverantwoordelijke en verwerkersovereenkomst

Vanaf 25 mei dient elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt zich te houden aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze speciale AVG-reeks lichten we de belangrijkste wijzigingen voor decentrale…

Lees meer

AVG Deel IV – De verplichtingen van de verwerkings­verantwoordelijke

Nog 80 dagen te gaan tot 25 mei. Vanaf deze datum dient elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt zich te houden aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze speciale…

Lees meer

De AVG: privacymanagement en -bewustwording binnen gemeentes – Interview Marjolein Hoff (VNG)

(Decentrale) overheden moeten – net als alle andere organisaties – binnenkort voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe gaat het met de implementatie van deze wetgeving…

Lees meer

AVG – Tools en publicaties #2

De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt een aantal veranderingen mee voor het privacybeleid van onder meer decentrale overheden. De AVG wordt in Nederland beleidsneutraal geïmplementeerd, wat betekent dat…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]