De Europese Ster nr. 902

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Uitspraak EU-Hof: zonder selectie geen sprake van aanbestedingsplichtige overheidsopdracht

Op 1 maart 2018 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak Tirkkonen. Het Hof oordeelde dat een Fins landbouwadviseringssysteem, dat qua inrichting veel lijkt op het open…

Lees meer

Inschrijvingen Europese RegioStars Awards geopend

De Europese Commissie heeft het startschot gegeven voor de inschrijvingen van de jaarlijkse RegioStars Awards. De RegioStars zijn de prijzen voor de beste Europese projecten op het gebied van regionale…

Lees meer

Nederland neemt positie in over het toekomstig EU-budget

In het licht van de aanstaande onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de EU heeft het kabinet een position paper gepubliceerd. Hierin is de stellingname van Nederland ten…

Lees meer

Europees programma voor grensoverschrijdende samenwerking Interreg opent online portaal

De Europese Commissie heeft een online portaal geopend om het Europese programma Interreg toegankelijker te maken voor een breder publiek. Interreg bevordert grensoverschrijdende samenwerking in de Europese Unie door middel…

Lees meer

Tusk: Vrijhandelsakkoord enige model voor toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK na Brexit

Afgelopen woensdag gaf de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, een speech over de ontwerponderhandelingsrichtsnoeren van de EU voor de toekomstige betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk (VK). Volgens Tusk…

Lees meer

Consultatie landbouw de-minimisverordening: mogelijke verhoging van het de-minimisplafond

De Europese Commissie nodigt overheden, burgers, bedrijven en organisaties uit om te reageren op het tekstvoorstel tot wijziging van de landbouw de-minimissverordening. Met de beoogde wijziging zal het de-minimisplafond voor…

Lees meer

Staatssteunvrijstellingen steeds vaker toegepast door decentrale overheden

Het jaar 2017 gaat de boeken in als een recordjaar wat betreft het gebruik van vrijstellingsverordeningen door Nederlandse decentrale overheden bij het verlenen van staatssteun. Zo zijn er vorig jaar…

Lees meer

Neth-ER publiceert visiepaper EU-cohesiebeleid na 2020

Neth-ER (Netherlands House for Education and Research) heeft een visiepaper voor het Cohesiebeleid na 2020 gepubliceerd. Dit visiepaper vertegenwoordigt de gemeenschappelijke visie van de Nederlandse kennisinstellingen om regio’s te helpen…

Lees meer

Een hoofdrol voor plastic op de EU Circular Economy Stakeholder Conference

Op 20 en 21 februari 2018 vond de tweede ‘Circular Economy Stakeholder Conference’ plaats in Brussel. Op deze conferentie zijn de Europese ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie…

Lees meer

REACH en vijf acties voor verbetering

De Europese Commissie heeft de Reach-verordening geëvalueerd. Het regelgevend kader van REACH zal niet worden gewijzigd, maar de uitvoering ervan kan volgens de Commissie worden verbeterd. De Reach-verordening biedt een…

Lees meer

Wanneer moet onze gemeente rapporteren voor de DAEB-rapportage en wat houdt die rapportage in?

Antwoord in het kort Nee, economische activiteiten die door de gemeente zelf (of door haar overheidsbedrijf) worden verricht, en waarvoor een algemeen belangvaststellingbesluit in de zin van de Wet M&O…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]