De Europese Ster nr. 903

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Actieplan Europese Commissie: duurzame financiering voor een groenere en schonere economie

De Europese Commissie heeft een nieuw actieplan voor de financiële sector voorgesteld. Om de Europese klimaatbelofte in Parijs te halen zijn bijkomende investeringen nodig. Het actieplan moet de financiële sector…

Lees meer

Tweede Kamer neemt moties over aanbesteden aan

Op 6 maart 2018 heeft de Tweede Kamer twee moties in het kader van aanbestedingen aangenomen. De moties werden ingediend door CDA-Kamerleden van den Berg, Heerma en Ronnes en spitsten…

Lees meer

EU innovatiedeal over energieproject Utrechtse wijk Lombok is ondertekend

Bedrijven in de Utrechtse wijk Lombok zijn sinds 2015 bezig met het opslaan van energie in accu’s, maar het gebruik van oude accu’s wordt belemmerd door Europese milieuregels. Om die…

Lees meer

Aanmeldingen verkiezing Europese Innovatiehoofdstad 2018 en de EU Energy Days

De aanmeldingen voor de Capital of Innovation Award 2018 (iCapital) en voor deelname aan de EU Energy Days zijn geopend.

Lees meer

Kan een detacheringsverklaring in geval van fraude buiten beschouwing worden gelaten?

1. Introductie Op 6 februari 2018 deed het Europese Hof van Justitie, bij wijze van prejudiciële beslissing, uitspraak in een Belgische zaak. Het Hof oordeelde dat detacheringsverklaringen in sommige gevallen…

Lees meer

AVG – Deel V: De rechten van betrokkenen

Vanaf 25 mei 2018 dient elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt zich te houden aan de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze speciale edities van de Europese Ster lichten…

Lees meer

AVG – Deel VI: Privacy op de werkvloer

Vanaf 25 mei dient elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt zich te houden aan de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze speciale edities van de Europese Ster lichten we…

Lees meer

Dataopslag in het Verenigd Koninkrijk, hoe zit dat met de AVG na de Brexit?

Antwoord in het kort: Nee, de gemeente kan hier niet zonder meer vanuit gaan. Het is waarschijnlijk dat het VK na het aflopen van de overgangsperiode van de Brexit het…

Lees meer

AVG – Tools en publicaties #3

De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt een aantal veranderingen mee voor het privacybeleid van onder meer decentrale overheden. De AVG wordt in Nederland beleidsneutraal geïmplementeerd, wat betekent dat…

Lees meer

Tweede Kamer neemt Uitvoeringswet AVG aan

Eind februari 2018 presenteerde de Europese Commissie de stand van zaken omtrent de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de lidstaten. Hieruit bleek onder andere dat in nog maar…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]