De Europese Ster nr. 904

Kan een onderwijsinstelling verplicht zijn een energie-audit uit te voeren?

Antwoord in het kort: Ja, in sommige gevallen hebben onderwijsinstellingen een energie-auditplicht. Hiervoor moet worden nagegaan of de onderwijsinstelling naast de publiekrechtelijke onderwijstaak ook economische activiteiten verricht, zoals de verhuur…

Lees meer