De Europese Ster nr. 905

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Staatssteun: drieluik wijzigingen AGVV (deel III): steun voor regionale luchthavens en zee- en binnenhavens

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is in de zomer van 2017 op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen bieden uitgebreidere mogelijkheden voor kennisgevingen die decentrale overheden doen onder toepassing van de…

Lees meer

Debat Tweede Kamer: Staat van de Europese Unie

Op maandag 26 maart debatteerde de Tweede Kamer met het kabinet en de Nederlandse Europarlementariërs over de Staat van de Europese Unie.

Lees meer

Urban Agenda Partnerschap presenteert twaalf actiepunten ter bestrijding van stedelijke armoede

Gisteren heeft het Partnerschap Stedelijke Armoede zijn definitieve actieplan gepresenteerd. De partnerschappen zijn opgericht tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2016 met het Pact…

Lees meer

Brexit-groep Comité van de Regio’s

Op 23 maart vond de eerste bijeenkomst van de interregionale Brexit-groep plaats. Het doel van deze groep is om de regio’s een stem te geven in het Brexit-proces.

Lees meer

Voortgangsrapport Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking

Ieder jaar publiceert het Europees Comité van de Regio’s een rapport over de ontwikkelingen omtrent het instrument van Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS). Een EGTS is een overkoepelend samenwerkingsverband…

Lees meer

De Permanent Vertegenwoordiger bij de EU in gesprek met Tweede Kamercommissie Europese Zaken

Op 29 maart ging de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken in gesprek met de Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie Robert de Groot over Europese actualiteiten.

Lees meer

Schonere lucht: consultatie voorgestelde aanpassing NSL

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op maandag 26 maart 2018 maatregelen gepresenteerd om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De maatregelen zullen…

Lees meer

Circulaire economie: van denken naar doen

Op 23 maart 2018 hield staatssecretaris van Velthoven van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een toespraak over circulaire economie in de Eerste Kamer voor het Benelux-parlement. In haar toespraak…

Lees meer

Rechtbank verklaart wederom drie algemeen belang besluiten Wet M&O ongegrond

Eind maart heeft de rechtbank Rotterdam drie algemeen belang besluiten ongegrond verklaard. Momenteel wordt de Wet Markt en Overheid herzien, waarbij de mogelijkheid voor decentrale overheden om een algemeen belang…

Lees meer

Mogen niet-EU-studenten zich in onze gemeente vestigen, terwijl ze in een naburige lidstaat studeren?

Antwoord: Binnen de Europese Unie is er sprake van vrij verkeer van onder meer diensten en personen. Dit betekent in deze praktijkcase dat onderzoekers en studenten vrijuit moeten kunnen reizen…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]