De Europese Ster nr. 906

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Nederlandse boeren mogen de komende twee jaar meer mest gebruiken

Naar verwachting krijgt Nederland wederom een derogatie van de Nitraatrichtlijn. Het Nitraatcomité (dat de Europese Commissie adviseert) heeft op 4 april 2018 een positief advies gegeven om een derogatie te…

Lees meer

Hoe bereidt Nederland zich voor op de Brexit?

Met minder dan een jaar te gaan tot de Brexit zijn zowel de overheid als het bedrijfsleven zichtbaar bezig met de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK)….

Lees meer

Interreg-programma’s worden hervormd volgens Eurocommissaris Corina Crețu

Tijdens de conferentie “European Territorial Cooperation post 2020” kondigde Europees Commissaris voor Regionaal Beleid Corina Crețu belangrijke hervormingen aan in de Europese Territoriale Programma’s, beter bekend als Interreg, in lijn…

Lees meer

Meld u aan voor EU-leerprogramma stedelijke duurzame mobiliteit

Geïnteresseerden voor het derde en vierde CIVITAS-leerprogramma Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) kunnen zich nog tot 23 april aanmelden voor de twee leerprogramma’s, zo bericht de Vereniging van Nederlandse Gemeenten…

Lees meer

Forum voor de Toekomst van de Landbouw: ‘Gezonde landbouw, gezond voedsel en een gezonde toekomst’

De elfde editie van het Forum for the Future of Agriculture (FFA2018) vond op dinsdag 27 maart plaats in Brussel. Tijdens dit jaarlijkse landbouwevenement bespreken vooraanstaande sprekers uit de wetenschap,…

Lees meer

Moet de gemeente de Dienstenrichtlijn in acht nemen bij een ‘zuiver interne situatie’?

ANTWOORD IN HET KORT Over het algemeen geldt dat de Europese Verdragsregels van vrij verkeer alleen betrekking hebben op zogenaamd grensoverschrijdende situaties. Recent heeft het Europees Hof van Justitie echter…

Lees meer

AVG deel VII: Functionaris voor de gegevensbescherming

Vanaf 25 mei dient elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt zich te houden aan de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze speciale edities van de Europese Ster lichten we…

Lees meer

FG Jolanda Aalten over de AVG: ‘Vind het wiel niet alleen uit, werk samen met anderen’

Wat voor gegevens verwerken we? Hoe lang mogen we deze bewaren? Hoe zorgen we ervoor dat we de privacy van onze werknemers goed in acht nemen? Uit de AVG vloeien…

Lees meer

AVG – Tools en publicaties #4

De nieuwe Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt een aantal veranderingen mee voor het privacybeleid van onder meer decentrale overheden. De AVG wordt in Nederland beleidsneutraal geïmplementeerd. Dit betekent dat…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]