De Europese Ster nr. 907

Raad Algemene Zaken bespreekt toekomst cohesiebeleid

Op 12 april kwam de Raad Algemene Zaken bij elkaar in Luxemburg om de toekomst van het EU-cohesiebeleid na 2020 te bespreken. Op de agenda stond o.a. de investeringsprioriteiten van…

Lees meer

Recordaantal prejudiciële vragen vreemdelingenrecht door Afdeling bestuursrechtspraak in 2017

In 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak tien keer prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, zo blijkt uit het jaarverslag van de Raad van State….

Lees meer

Toekomst van de EU en de rol van de regio’s

De regio’s spelen een belangrijke rol in het verbinden van het dagelijks leven van burgers met de EU. Regio’s, lokale gemeenschappen en steden moeten daarom meer invloed krijgen in de…

Lees meer

VNG publiceert handreiking social return

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft afgelopen week een handreiking social return online beschikbaar gemaakt. Social return staat volgens de VNG steeds hoger op de agenda van Nederlandse gemeenten.

Lees meer

Minderjarige asielzoeker blijft ‘minderjarig’ tijdens aanvraagprocedure

Op 12 april 2018 oordeelde het EU-Hof dat een alleenstaande minderjarige die tijdens de asielprocedure meerderjarig wordt in aanmerking komt voor gezinshereniging. Wel geldt als voorwaarde dat de aanvraag voor…

Lees meer

Kamercommissie Europese Zaken bezoekt Brussel

Op maandag 9 april 2018 bracht een delegatie van de Tweede Kamercommissie Europese Zaken een bezoek aan Brussel in het kader van de Brexit. De Kamerleden gingen daar in gesprek…

Lees meer

Examenvragen: de reikwijdte van het begrip persoonsgegevens en het recht van inzage

Introductie In deze zaak gaat het om de reikwijdte van het begrip persoonsgegevens en de uitwerking van het recht op toegang tot deze gegevens uit richtlijn 95/46 (hierna: de richtlijn)….

Lees meer

Hoe zorgen gemeenten ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens door boa’s privacyproof is?

Antwoord in het kort Vanaf 6 mei 2018 gelden er nieuwe, specifieke regels voor de gegevensverwerking in verband met de opsporingstaken van buitengewoon opsporingsambtenaren. Ook moet er bij de gegevensverwerking…

Lees meer