De Europese Ster nr. 908

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Pgb mag worden gebruikt voor zorg in andere EU-lidstaten

Het moet voor ontvangers van een persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk zijn om zorg in te kopen in andere EU-lidstaten. Dat is de conclusie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB),…

Lees meer

Commissie: concentratie zwaveldioxide afgenomen in kustgebieden en havens

De Europese Commissie signaleert een daling van de concentratie zwaveldioxide (SO2) in de lucht in Europese kust- en havengebieden, zo blijkt uit een onlangs uitgebracht verslag over de uitvoering en…

Lees meer

Cohesiebeleid voor alle regio’s is een rode lijn voor het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 17 april een resolutie aangenomen waarin wordt gepleit dat het cohesiebeleid na 2020 beschikbaar moet blijven voor alle Europese regio’s. De Europarlementariërs hebben aangegeven dat…

Lees meer

Ruime meerderheid Europees Parlement stemt voor Europese klimaatwet

Het Europees Parlement heeft op 17 april 2018 een tweetal wetgevingsresoluties aangenomen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te kunnen behalen. De resoluties dragen bij aan het behalen…

Lees meer

Kabinet promoot klimaatneutraal en circulair inkopen

Het kabinet wil met publieke organisaties en overheden een stap zetten in de richting van een klimaatneutrale en circulaire economie. Om publieke organisaties en overheden te stimuleren om in 2018…

Lees meer

East Netherlands Region: for a healthier Europe

Van 8 tot 11 oktober vindt de European Week of Regions and Cities plaats in Brussel. Vanuit de Nederlandse regio’s is er een voorstel ingediend door Oost-Nederland. Tot 27 april…

Lees meer

Europese Commissie komt met voorstel Circular Economy Monitoring Framework

De Europese Commissie heeft het voorstel voor een Circular Economy Monitoring Framework toegevoegd aan het Circular Economy Package (CEP) van de EU.

Lees meer

Wanneer valt het ophalen van afval onder de Europese tachograafverplichting?

Antwoord in het kort: Om hierop antwoord te kunnen geven, dient de gemeente na te gaan of de voertuigen die worden gebruikt om ondergrondse containers te legen en de inhoud…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]