De Europese Ster nr. 909

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Europese Commissie lanceert voorstel voor nieuwe meerjarenbegroting (MFK)

Afgelopen woensdag heeft de Europese Commissie het voorstel voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) gepresenteerd tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Het MFK is de meerjarenbegroting voor…

Lees meer

Nikola Dobroslavic benoemd tot MFK-rapporteur voor het Comité van de Regio’s

Op 27 april werd tijdens de vergadering van de COTER-commissie (Commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting) van het Comité van de Regio’s de rapporteur benoemd voor het Meerjarig Financieel Kader na…

Lees meer

Klokkenluiders Europees beschermd

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor wetgeving die klokkenluiders beschermd. Het belang van een goede bescherming voor klokkenluiders is recentelijk weer onder de aandacht gebracht door onder meer…

Lees meer

Succesvolle editie TEN-T Days in Ljubljana

De TEN-T Dagen zijn een tweejaarlijks Europees transportevenement dat ditmaal plaatsvond van 25 tot en met 27 april in Ljubljana, Slovenië. Aan het evenement nemen alle belangrijke spelers deel die…

Lees meer

De invloed van het EU-cohesiebeleid op de Europese identiteit

Op 26 april presenteerde COHESIFY de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de impact van het cohesiebeleid van de Europese Unie, dat gedurende de afgelopen twee jaar is uitgevoerd.

Lees meer

Europees Parlement neemt nieuwe recyclingdoelstellingen aan

Het Europees Parlement heeft op 18 april 2018 een aantal wetgevingsinstrumenten (het afvalpakket) inzake circulaire economie en afval aangenomen. Dit zal onder andere leiden tot betere harmonisatie van afvalwetgeving en…

Lees meer

Dag van Europa: EU-instellingen openen de deuren voor publiek

Op 9 mei 2018 is het weer de Dag van Europa. Instellingen in alle Europese lidstaten organiseren op deze dag allerlei activiteiten. In dit artikel vindt u achtergrondinformatie over de…

Lees meer

Is een compensatie voor het verplaatsen van een landbouwbedrijf staatssteun?

Antwoord in het kort: Ja, het geven van een (financiële) compensatie voor de verplaatsing van een agrarisch bedrijf vormt mogelijk staatssteun in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU….

Lees meer

Aanbesteden in overeenstemming met de privacyregelgeving

Bij het aanbesteden van overheidsopdrachten door decentrale overheden dient er rekening te worden gehouden met het waarborgen van privacy. Hoe zorgt u ervoor dat er wordt voldaan aan de transparantieverplichtingen…

Lees meer

Vormen de bescherming van privacy en veiligheid redenen om niet aan te besteden?

De Oostenrijkse regering heeft een overheidsopdracht voor het drukken van identiteitsbewijzen op grond van veiligheids- en privacyoverwegingen rechtstreeks gegund. Volgens het Europees Hof van Justitie konden de openbare veiligheid en…

Lees meer

Interview: Functionaris Gegevensbescherming Joost Schrieken

Nadat Schrieken zich officieel had laten registreren bij de Autoriteit Persoonsgegevens, is hij aan de slag gegaan als FG bij Waternet. Hier was hij al werkzaam als juridisch controller. Schrieken…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]