De Europese Ster nr. 911

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Impact van de toekomstige EU-begroting op regio’s

Op 17 mei organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel een lunchbijeenkomst over de plannen van de Europese Commissie voor het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, die op 2…

Lees meer

EU-Hof: grote detailhandel mag hoger belast worden

Bestuursorganen mogen in beginsel op grond van ruimtelijke ordening en milieu meer belasting heffen op winkels met een grote verkoopoppervlakte. Dit is volgens het Europese Hof van Justitie niet in…

Lees meer

Europese Raad stemt in met herziening richtlijn Energieprestaties gebouwen

De Europese Raad heeft op 14 mei 2018 het voorstel tot herziening van de EU-richtlijn Energieprestaties gebouwen aangenomen.

Lees meer

Europese Commissie presenteert derde mobiliteitspakket

Op donderdag 17 mei heeft de Europese Commissie het derde en laatste deel van de maatregelen om het Europese vervoerssysteem te moderniseren gepresenteerd. Het derde mobiliteitspakket draagt bij aan de…

Lees meer

Factsheet gewijzigde AGVV gepubliceerd

In navolging van het eerdere drieluik heeft Europa decentraal de factsheet gewijzigde AGVV opgesteld. Dit naar aanleiding van de wijzigingen van de AGVV in de zomer van 2017 en de…

Lees meer

Inachtneming aanbestedingsbeginselen bij gezondheidszorgdiensten met grensoverschrijdend belang

1. Introductie Bepaalde categorieën diensten, zoals maatschappelijke diensten, gezondheidszorg- en onderwijsdiensten dragen naar hun aard een beperkte grensoverschrijdende dimensie met zich mee. Voor deze “sociale en andere specifieke diensten” (voorheen IIB-diensten) geldt…

Lees meer

Kan een onderneming worden belast met het uitvoeren van een DAEB wanneer andere marktpartijen al soortgelijke diensten verrichten?

Antwoord in het kort: Ja, onder bepaalde voorwaarden is dat weliswaar mogelijk, maar dat verschilt per situatie. Het is daarbij van belang een onderscheid te maken tussen het aanwijzen van…

Lees meer

AVG-specials voor decentrale overheden

Vanaf februari heeft Europa decentraal verschillende speciale edities van de nieuwsbrief uitgebracht. In deze ‘AVG-specials’ werd ingegaan op verschillende begrippen uit de Algemene verordening gegevensbescherming en wat deze betekenen voor…

Lees meer

AVG – Overzicht tools en publicaties

De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt een aantal veranderingen mee voor het privacybeleid van onder meer decentrale overheden. De AVG wordt in Nederland beleidsneutraal geïmplementeerd, wat betekent dat…

Lees meer

Uitvoeringswet AVG aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 15 mei 2018 de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming aangenomen. Half maart stemde de Tweede Kamer al in met de Uitvoeringswet. Na ondertekening zal de…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]