De Europese Ster nr. 912

14 juni 2018: Lustrumeditie Landelijk Staatssteunnetwerk

Let op: laatste plekken! Op donderdag 14 juni 2018 zal de vijfde editie van de jaarlijkse bijeenkomst van het Landelijk Staatssteunnetwerk plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomst zal op een informele en…

Lees meer

Europese Rekenkamer onderzoekt gezondheidszorg in verschillende lidstaten

De Europese Rekenkamer is bezig met een controle van regelingen betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg in de Europese Unie. De controleurs van de Europese Rekenkamer brengen in kader van het onderzoek een…

Lees meer

Actieagenda Beter Aanbesteden in de Tweede Kamer

Afgelopen weken is in de Tweede Kamer gesproken over de actieagenda Beter Aanbesteden. Woensdag 16 mei 2018 vond een rondetafelgesprek plaats met de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat…

Lees meer

Raad van Ministers neemt afvalpakket definitief aan

Op 22 mei 2018 heeft de Raad nieuwe afvalwetgeving aangenomen die nieuwe regels voor afvalbeheer bevat en juridisch bindende streefcijfers voor recycling vastlegt. Het Europees Parlement stemde op 18 april…

Lees meer

Nederlandse Aanpassingswet AVG niet op tijd klaar

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 24 mei 2018 aangegeven dat de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) nog in behandeling is bij de Tweede Kamer. Deze zal…

Lees meer

Bij 1 op de 3 Interreg Europe projecten zijn Nederlandse partijen betrokken

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft kenbaar gemaakt dat de 16 Interreg Europe projecten waaraan Nederlandse partijen deelnemen dit jaar zo’n € 25 miljoen subsidie krijgen. Van deze 16…

Lees meer

Nog precies 1 jaar tot de Europese verkiezingen

Het Europees Parlement heeft op 23 mei de campagne voor de Europese verkiezingen in 2019 gelanceerd. Over precies een jaar, van 23 tot 26 mei 2019, zullen EU-burgers in 27…

Lees meer

Digitale communicatie met burger moet beter volgens de Rekenkamer

Op 16 mei 2018 heeft de Algemene Rekenkamer het onderzoek naar het Jaarverslag 2017 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van BZK gepubliceerd. In dit onderzoek kwam onder meer naar…

Lees meer

Nieuwe vacatures voor detachering bij de Europese Commissie

Het is mogelijk om als ambtenaar voor een aantal jaren te worden gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC) als ‘nationaal expert’. De nieuwste vacatures worden maandelijks in de Europese Ster…

Lees meer

Hoe kan het social return beleid van gemeenten in overeenstemming met de privacyregels worden uitgevoerd?

Antwoord in het kort Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om persoonsgegevens te verwerken zodat duidelijk wordt welke personen uit het gemeentelijke sociale dienstbestand kunnen worden ingezet via social return….

Lees meer
X