De Europese Ster nr. 913

Europese Commissie presenteert nieuwe voorstellen voor het Europees landbouwbeleid

Op 1 juni heeft de Europese Commissie haar plannen gepresenteerd voor het landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2021-2027. De Europese Commissie wenst voor deze periode een totaal budget van 365…

Lees meer

Nieuw regionaal beleid gericht op innovatie, het klimaat en duurzaamheid

Op 29 mei jl.  heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen voor het Europees regionaal beleid voor de periode 2021-2027 gepubliceerd. Innovatie, verduurzaming, ondernemerschap, werkgelegenheid en een eenvoudiger uitvoering van…

Lees meer

Nederland reageert op best practices voor de detailhandel

Vorige week heeft de Nederlandse regering een BNC-fiche gepubliceerd met betrekking tot Europese detailhandel naar aanleiding van de mededeling daarover van de Europese Commissie van 19 april 2018. In deze…

Lees meer

Eerste controles Autoriteit Persoonsgegevens uitgevoerd

Op vrijdag 1 juni 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aangekondigd ruim 400 overheidsorganisaties gecontroleerd te hebben op hun plicht de Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij de Autoriteit aan te melden….

Lees meer

Verzoek om voorbeelden luchtkwaliteitsmaatregelen voor EU-luchtkwaliteitsrichtlijn

In het kader van de Europese Agenda Stad vraagt het Partnerschap Luchtkwaliteit om voorbeelden van (on)succesvolle luchtkwaliteitsmaatregelen uit de (decentrale) praktijk. De input zal door het Partnerschap gebruikt worden voor…

Lees meer

Bijeenkomst knelpunten EU-regelgeving: innovatie en ondernemerschap

Op dinsdag 29 mei organiseerde het Huis van de Nederlandse Provincies in samenwerking met VNO-NCW/MKB-Nederland een bijeenkomst over de knelpunten en kansen van Europese regelgeving voor Nederlandse ondernemers.

Lees meer

Aandacht voor innovatief aanbesteden

Op 15 mei 2018 publiceerde de Europese Commissie een nieuwe handreiking voor innovatief aanbesteden. Deze nieuwe handreiking legt de focus op wat in te kopen, in plaats van hoe in…

Lees meer

Verhoging EU-budget voor de culturele en creatieve sectoren in Europa

Op 30 mei heeft de Europese Commissie voorgesteld de financiering voor Creative Europe, het programma ter ondersteuning van de Europese culturele en creatieve sectoren en audiovisuele industrie, te verhogen tot…

Lees meer

Gelijk loon voor alle Europese gedetacheerde werknemers

Werknemers die tijdelijk in een andere lidstaat werken krijgen recht op hetzelfde loon als de lokale werknemers van het gastland. Dit is een onderdeel van de resolutie die door het…

Lees meer

Welke minimumtermijnen gelden er voor de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure?

Antwoord in het kort: De termijnen die het waterschap als aanbestedende dienst voor de niet-openbare procedure moet hanteren, zijn de termijnen zoals die zijn opgenomen in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012….

Lees meer