De Europese Ster nr. 913

Welke minimumtermijnen gelden er voor de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure?

Antwoord in het kort: De termijnen die het waterschap als aanbestedende dienst voor de niet-openbare procedure moet hanteren, zijn de termijnen zoals die zijn opgenomen in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012….

Lees meer
X