De Europese Ster nr. 916

Update praktijkvraag: mag de gemeente duiven die overlast veroorzaken vangen en om het leven brengen?

Antwoord in het kort Ja, het is de gemeente toegestaan de overlast veroorzakende stadsduiven te vangen en om het leven te brengen. Deze duiven komen niet in aanmerking voor de…

Lees meer

Europese overeenstemming over nieuwe hernieuwbare energiedoelstellingen

Op 14 juni 2018 is er politieke overeenstemming bereikt over de tekst van de richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Dit zal onder meer betekenen…

Lees meer

Politiek akkoord voor governance Energie-Unie

De onderhandelaars van de Europese Commissie, het Parlement en de Raad zijn het op 19 juni 2018 eens geworden over de verordening rond de governance van de Energie-Unie. Europa streeft…

Lees meer

Deze week Europese top in Brussel

Deze week, op 28 en 29 juni, komen de staatshoofden en regeringsleiders van de 28 EU-lidstaten bij elkaar om te spreken over onder andere migratie, Brexit en de langetermijnbegroting van…

Lees meer

Erkenning homohuwelijk in andere lidstaat op grond van het recht op vrij verkeer en familieleven

Introductie Een lidstaat mag het vrij verkeer van personen niet belemmeren door het verblijfsrecht van een derdelander (niet zijnde een Unieburger) die getrouwd is met een Unieburger van hetzelfde geslacht,…

Lees meer

Geen prejudiciële vragen over Unieburgerschap Britten na de Brexit

Eerder dit jaar (februari 2018) was de Amsterdamse kortgedingrechter van plan om prejudiciële vragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie (Hof) over het Unieburgerschap van Britten na de…

Lees meer

Eerste call WiFi4EU uitgesteld tot najaar 2018

We berichtten al eerder over de eerste oproep tot het indienen van een voorstel (‘call’) voor het WiFi4EU-initiatief van de Europese Commissie. Al snel na de opening van deze call…

Lees meer

Gemeente Appingedam krijgt half jaar om brancheringsregeling beter te onderbouwen

Op 20 juni 2018 oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in de zaak Visser Vastgoed dat de gemeenteraad van Appingedam de effectiviteit van de brancheringsregeling beter moet…

Lees meer

Congres Raad voor regelgevingstoetsing: nut en noodzaak van EU-effectbeoordelingen

Op vrijdag 19 juni 2018 organiseerde de Raad voor regelgevingstoetsing, ook wel bekend als het Regulatory Scrutiny Board (RSB), zijn tweede (jaarlijkse) congres. Onder andere Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van…

Lees meer