De Europese Ster nr. 918

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Gelderland wint prijs Europese Ondernemende Regio 2019

De provincie Gelderland heeft de award voor de meest ondernemende regio in de EU gewonnen. In 2019 mag Gelderland zich samen met Asturië (Spanje) en Thessalië (Griekenland) European Entrepreneurial Region…

Lees meer

Europees Parlement wijst mobiliteitspakket af

Op woensdag 4 juli heeft het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg de voorgestelde amendementen voor het mobiliteitspakket afgewezen. Het mobiliteitspakket is teruggestuurd naar de transportcommissie (TRAN) voor…

Lees meer

Hugo de Jonge informeert Kamer over plannen in het kader van zorginkoop

Op 4 juli 2018 heeft Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin de kern van de problematiek bij het…

Lees meer

Heeft de nieuwe detacheringsrichtlijn ook gevolgen voor decentrale overheden?

Antwoord in het kort: Ja, deze richtlijn kan ook gevolgen hebben voor decentrale overheden. De nieuwe Europese detacheringsrichtlijn moet wel eerst nog worden geïmplementeerd in het nationale recht. Dit kan…

Lees meer

Voortgang actieagenda Beter Aanbesteden

Op 5 juli 2018 heeft staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) een brief over de voortgang van de actieagenda Beter Aanbesteden aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief wordt onder andere…

Lees meer

Wet terugvordering staatssteun: gevolgen decentrale praktijk

Decentrale overheden zijn verplicht om staatssteun die als onrechtmatig wordt aangemerkt terug te vorderen (inclusief rente) op basis van de recent in werking getreden Wet terugvordering staatssteun. Ook rust op…

Lees meer

Meer regie over inburgering voor gemeenten

Vorige week (2 juli 2018) presenteerde minister Koolmees (SZW) zijn voorstel voor verbeteringen van het inburgeringsstelsel aan de Tweede Kamer. Momenteel ligt de volledige verantwoordelijkheid voor de inburgering bij de…

Lees meer

Hervorming EU-landbouwbeleid exclusieve bevoegdheid AGRI-commissie Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft besloten dat de AGRI-commissie (landbouw) de exclusieve bevoegdheid houdt om te onderhandelen over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU met de Raad…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]