De Europese Ster 921

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Openbare raadpleging betere regelgeving

De Europese Commissie heeft een openbare raadpleging geopend over de inventarisatie van de aanpak van de Commissie voor betere regelgeving. De raadpleging is geopend tot en met 23 oktober.

Lees meer

Voldoet uw overheidsorganisatie al aan de eIDAS-verordening?

Vanaf 29 september 2018 moeten de online diensten van publieke organisaties in de Europese Unie grensoverschrijdend zijn. Dit houdt in dat decentrale overheidsorganisaties Unieburgers en -bedrijven toegang moeten geven tot…

Lees meer

Europese Commissie stelt meer steun voor boeren voor

De droogte die afgelopen zomer in Europa heerste heeft voor veel schade gezorgd bij boeren. Hoewel de Europese Commissie al eerder in augustus maatregelen voorstelde om de schade die boeren…

Lees meer

EuroPCom communicatieconferentie 8 en 9 november 2018

Op 8 en 9 november vindt de negende editie van de European Public Communication Conference (EuroPCom) plaats in Brussel. Registreren kan tot en met 26 oktober op de website van EuroPCom.

Lees meer

Waarom is Europese jurisprudentie van belang voor de decentrale praktijk? Een interview met Chris Koedooder (Europa decentraal).

In de Europese Ster en op de website van Europa decentraal verschijnen vaak berichten over de laatste Europese rechterlijke uitspraken. Waarom is het zo belangrijk om decentrale overheden te informeren…

Lees meer

Openbare raadpleging langetermijnstrategie broeikasgasemissies

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs is een wereldwijde overgang nodig naar een wereldeconomie die het klimaat in de tweede helft van de eeuw niet verder zal aantasten….

Lees meer

Brussel via het Binnenhof – Lezing Mendeltje van Keulen

Op 25 september van 12:00 tot 13:30 organiseren VNG Europa en Europa decentraal de lunchlezing Brussel via het Binnenhof door dr. Mendeltje van Keulen.

Lees meer

Mag een (raam)overeenkomst stilzwijgend verlengd worden?

Antwoord in het kort In beginsel is het mogelijk om langdurige overeenkomsten die stilzwijgend kunnen worden verlengd (bijvoorbeeld door middel van opname van een optiebeding of een verlengingsclausule in de…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]