De Europese Ster nr. 923

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) verenigbaar met de Habitatrichtlijn? A-G Kokott uit twijfels in conclusie

Introductie  In mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling…

Lees meer

Commissievoorzitter Juncker geeft laatste State of the Union speech

De Europese Commissievoorzitter, Jean-Claude Juncker, gaf op 12 september zijn laatste State of the Union speech in Straatsburg. Hij pleitte dat Europa weer een wereldspeler moet worden door meningsverschillen opzij…

Lees meer

De Single Digital Gateway: Europees Parlement stemt voor nieuwe regels omtrent grensoverschrijdende publieke diensten

Woensdag 13 september heeft het Europees Parlement het wetsvoorstel voor de Verordening over de Single Digital Gateway goedgekeurd. Met de nieuwe wet wordt een online centraal punt ingesteld van waaruit…

Lees meer

Online Interreg-platform: Good practices database

In 1990 werd Interreg opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het is een van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in projecten tussen nationale, regionale en…

Lees meer

Het toekomstige EU-cohesiebeleid: minder regels en minder budget

Met het voorstel van de Europese Commissie werden de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarige Financieel Kader (MFK) dit voorjaar in gang gezet. Onlangs presenteerde de Commissie  een nieuw voorstel betreffende…

Lees meer

Onderzoek naar erkenning van diploma’s in grensregio’s

Solliciteren naar een baan over de grens is vaak lastig omdat diploma’s niet altijd worden erkend in het buitenland. Het project “Vergroten transparantie erkenning van diploma’s voor kansberoepen” gaat deze…

Lees meer

Europese Rekenkamer: “Lidstaten moeten cohesiegeld beter gebruiken”

Op 13 september heeft de Europese Rekenkamer een rapport uitgebracht waarin EU-lidstaten worden opgeroepen om het geld voor het Europese cohesiebeleid beter te gebruiken. Daarnaast heeft de Rekenkamer verschillende suggesties…

Lees meer

Drinkwaterrichtlijnrapport goedgekeurd door Milieucommissie Europees Parlement

Op 10 september heeft de Milieucommissie van het Europees Parlement het rapport over het herzieningsvoorstel van de Drinkwaterrichtlijn van rapporteur Michel Dantin goedgekeurd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de positie in…

Lees meer

Nederlandse procesvertegenwoordiging bij EU-Hof publiceert Jaarbericht 2017

In juli 2018 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het Jaarbericht 2017 over de zaken van het Hof van Justitie van de EU waaraan Nederland heeft bijgedragen, gepubliceerd. De uitspraken…

Lees meer

Wat kunnen gemeenten doen met het Europese jeugdbeleid?

Antwoord in het kort Het huidige Europese jeugdbeleid is gelanceerd in 2010 en loopt in 2018 af. Momenteel wordt onderhandeld over een nieuwe EU-strategie voor jongeren voor de periode 2019-2027….

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]