De Europese Ster nr. 924

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Commissie keurt wijziging POP goed

Op 5 september heeft de Commissie de voorgestelde wijzigingen aan het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) goedgekeurd. Deze goedkeuring was nodig om meer geld van de eerste pijler van het Gemeenschappelijk…

Lees meer

State of the Brexit

Nu de Brexit steeds dichterbij komt, ligt er vanuit de Europese instellingen een grotere focus op de lopende Brexit-onderhandelingen. Zo hebben zowel de voorzitter van de Europese Commissie, Jean Claude…

Lees meer

Europees Parlement stemt voor een sterker milieubeleid

Het Europees Parlement heeft een sterke positie ingenomen op het gebied van het Europese milieubeleid. Zo namen de Europarlementariërs tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg een resolutie aan voor strengere…

Lees meer

KoopWijsPrijs 2018: welk MVI-project vindt u het meest vooruitstrevend?

De KoopWijsPrijs is een initiatief van de Rijksoverheid dat Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) stimuleert. De prijs wordt uitgereikt aan een inkoopproject dat vooruitstrevend is als het gaat om MVI. Maatschappelijk…

Lees meer

EESC-voorzitter benadrukt kritiek op MFK-voorstel

Op 19 september 2018 heeft de voorzitter van het Europese Economische en Sociale Comité (EESC) de kritiek die hij eerder dit jaar heeft geuit op het Meerjarig Financieel Kader-voorstel (MFK)…

Lees meer

Handleiding om dieren en ecosystemen te beschermen tijdens het aanleggen van energie-infrastructuur

Op 19 september organiseerde het Comité van de Regio’s een bijeenkomst om de gids “Energy transmission infrastructure and EU-nature legislation” van de Europese Commissie toe te lichten.

Lees meer

Troonrede 2018: aandacht voor samenwerking en klimaat

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag en sprak de koning de troonrede uit. Onderwerpen als de groeiende economie, stijgende koopkracht, zorg, klimaat, en internationale samenwerking kwamen hierbij aan bod. Ook werden…

Lees meer

Is een decentrale overheid aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op haar Facebookpagina?

Antwoord in het kort Het Hof van Justitie van de EU heeft zich in juni 2018 uitgesproken over de verantwoordelijkheid van beheerders van een Facebookpagina ten aanzien van persoonsgegevensbeheer. Uit…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]