De Europese Ster nr. 925

[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]

Kamervragen over het voorbehouden van overheidsopdrachten aan sociale ondernemingen beantwoord

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bruins (VVD) over het benutten van sociale ondernemingen via de Aanbestedingswet voor het creëren van banenkansen voor mensen met achterstand op…

Lees meer

Europese Commissie evalueert de Kaderrichtlijn Water

Eén van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn is sinds 22 december 2000 van kracht en tekent een uniform waterbeleid uit in de hele…

Lees meer

Bezoek delegatie Europees Parlement aan Nijmegen – Green Capital 2018

Een delegatie van het Europees Parlement heeft van 19 – 21 september een werkbezoek gebracht aan Nijmegen, de groenste stad van Europa in 2018.

Lees meer

Voorgestelde wijziging Kieswet maakt stemmen in buitenland eenvoudiger

Op 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement. Om te voorkomen dat stemmen van Nederlanders in het buitenland niet worden meegeteld heeft de Nederlandse…

Lees meer

Werken aan een gezamenlijke agenda in Brussel – een interview met Alexander van den Bosch

Wie is Alexander van den Bosch? Alexander van den Bosch heeft vijftien jaar ervaring in Brussel en is gepokt en gemazeld in de wereld van European public affairs. Voor het…

Lees meer

Europees aanhoudingsbevel VK blijft geldig tot Brexit-datum

Een Europees aanhoudingsbevel tot overlevering van personen aan het Verenigd Koninkrijk is geldig tot de uittredingsdatum van de Brexit. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Op 29 maart…

Lees meer

Is uw gemeente, provincie of waterschap al klaar voor de implementatie van e-facturatie?

Een groot deel van de decentrale overheden is nog niet klaar voor de implementatie van de e-facturatie, en moet hier snel stappen in ondernemen, zo waarschuwde staatssecretaris Knops onlangs op…

Lees meer

Lunchlezing VNG & Europa decentraal: route naar Brussel via het Binnenhof

Op 25 september gaf Mendeltje van Keulen, lector aan de Haagse Hogeschool, docent aan de Universiteit Leiden en tevens voormalig griffier van de commissie Europese zaken van de Tweede Kamer,…

Lees meer

VN introduceren plan voor bevorderen digitalisering

In 2015 hebben de leden van de Verenigde Naties (VN) tijdens hun jaarlijkse vergadering 17 doelen gesteld voor 2030. Om een deel van deze doelen te behalen, is in september…

Lees meer

Commissie keurt wijziging POP goed

Op 5 september heeft de Commissie de voorgestelde wijzigingen aan het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) goedgekeurd. Deze goedkeuring was nodig om meer geld van de eerste pijler van het Gemeenschappelijk…

Lees meer

Welke verplichtingen rusten er op onze gemeente wanneer we bij het verlenen van staatssteun gebruik willen maken van een vrijstellingsverordening?

Antwoord in het kort: Steeds meer decentrale overheden maken gebruik van een vrijstellingsverordening zo blijkt uit onze kennisgevingen-barometer. Steunmaatregelen kunnen namelijk ‘staatssteunproof’ gemaakt worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van…

Lees meer
[legacy_social message="Deel deze nieuwsbrief: "]